Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Çocuklarda Yutma ile İlgili Nörolojik Bozuklukların Tanısı
 

Çocuklarda Yutma ile İlgili Nörolojik Bozuklukların Tanısı

Alper G., Alper C.M., Çomu S.

Sinir sistemini ilgilendiren çeşitli hastalıklarda ağız, farinks ve ösofagus’la ilgili belirtiler görülür. Yutma fonksiyon bozukluğuna yol açan nörolojik hastalıklar üst motor nöron bozuklukları, beyin sapı patolojileri, periferik sinir hastalıkları, nöromusküler kavşak hastalıkları ve kas hastalıkları olarak sınıflanabilir. Yutma bozukluklarına yol açan bu çeşitli hastalıkların ayırıcı tanısı, öykü ve semptomların ayrıntılı bir şekilde incelenmesini gerektirir. Tanı için ayrıntılı baş boyun muayenesi, nörolojik muayene ve bazı yardımcı testler gereklidir. Semptomlarla muayene bulgularının ilişkisini kurabilmek için ağız, farinks ve ösofagusun sinir sistemini iyi anlamak gerekir. Yutma birden çok kranial sinirin rol aldığı karmaşık bir fonksiyondur. Nörojenik disfazi; uzayan beslenme, hipersalivasyon, nazal regürjitasyon, öksürük ve beslenme sırasında havayoluna yiyecek aspirasyonu semptomları ile kendini gösterir. Bu yazıda çocuklarda yutma fonksiyonu ile ilgili nörolojik hastalıkların bulgu ve belirtileri ve tanı yöntemleri tartışılmıştır.

Diagnosis of the Neurologic Disorders Related with Swallowing in Children

Alper G., Alper C.M., Çomu S.

Neurologic diseases may manifest themselves with oral, pharyngeal or esophageal symtoms. The neurological disorders causing swallowing dysfunction are classified under upper motor neuron disorders, brainstem disorders, peripheral nerve diseases, the disorders of neuromuscular junction and myopathies. The differential diagnosis of these diseases that cause swallowing disorders require detailed history and careful investigation of the sympotms. A through head and neck as well as neurologic exam and adjuvant tests are required for the diagnosis. In order to correlate the symptoms and the findings of the examination, it is essential to understand the innervation of the mounth, pharynx and esophagus. Swallowing is a complicated activity including more than one cranial nerve’s function. Dysphagia in neurologic origin is manifested by prolonged feeding, hypersalivation, nasal regurgitation, cough and food aspiration during the feeding. In this paper, the symptoms, findings and diagnostic methods for the neurologic diseases in children that are related with swallowing dysfunction are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/124-127

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale