Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Uzun Dönem Nazal Kortikosteroid Kullanımında İntraoküler Basınç ve Posterior Subkapsüler Kataraktın Değerlendirilmesi
 

Uzun Dönem Nazal Kortikosteroid Kullanımında İntraoküler Basınç ve Posterior Subkapsüler Kataraktın Değerlendirilmesi

Yücetürk A.V., Öztürk F., Kurt E., İlker S.S., Ünlü H.H.

Nazal steroidlerin uzun süre kullanılmasının göz içi basıncını arttırması veya katarakt gelişmesi yönünde etkileri prospektif olarak incelendi. Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinde endoskopik sinüs ameliyatı olan ve ameliyat sonrası en az 3 ay nazal steroid kullanan 26 hasta, oküler hipertansiyon ve arka subkapsüler katarakt (ASK) gelişmesi yönünden takip edildi. Hastaların 18’inde (%69) budenosid, 8’inde (%31) beklametazon dipropionat nazal sprey, ortalama 8.8±3.6 ay (3-19 ay) kullanıldı. Günlük doz, toplam 400 µg idi. Tedavi boyunca yapılan takiplerde oküler hipertansiyon veya ASK gelişmesi izlenmedi. Endoskopik sinüs cerrahisinde yaygın olarak kullanıma girmiş olan nazal steroidler, düşük dozlarda ve uzun süre kullanıldığında, oküler hipertansiyon ve katarakt yönünden güvenli gözükmektedir. Literatürdeki olgu sunumları dikkate alınarak, hastaların uzun süre yüksek dozda nazal steroid kullanmaları gerektiğinde veya başka yollarla da steroid kullananlarda oküler hipertansiyon ve katarakt yönünden kontrolleri uygundur.

Evaluation of Intraocular Pressure and Posterior Subcapsular Cataract in Long-Term Use of Nasal Corticosteroids

Yücetürk A.V., Öztürk F., Kurt E., İlker S.S., Ünlü H.H.

26 patients underwent endoscopic sinus surgery were evaluated prospectively in respect of intraocular pressure and posterior subcapsular cataract (PSC) in long-term use of nasal steroids for at least three months. Budenoside was given 400 µg daily to 18 (69.2%) of them and beclamethasone dipropionate to 8 30.8% in a period of 3 to 19 months (average: 8.8±3.6 months). Ocular hypertension and PSC were not found in the postoperative follow-up. Nasal steroids can be safely used without ocular hypertension or PSC in lower dosages and prolonged durations. Although continuous use of nasal steroids for 3 or more months does not seem to be associated with any considerable increase in risk of ocular hypertension or PSCs, susceptible patients or the patients using steroids in other routes may be recommended to be under control regarding to the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/7-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale