Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Bilateral Abduktor Kord Vokal Paralizi Tedavisindeki Sorunlar
 

Bilateral Abduktor Kord Vokal Paralizi Tedavisindeki Sorunlar

Sütbeyaz Y., Karaşen R.M., Altaş E., Kalkandelen S., Öztürk A.

Bilateral abduktor kord vokal paralizinin (BAKVP) yol açtığı dispne her zaman acil KBB yaklaşımına gereksinim duyar. BAKVP’nin alışılagelmiş tedavi metodları ideal değildir. Çünkü, bu metodların gecikmiş dekanulasyon, aspirasyon, kötü ses gibi bazı fonksiyonel sorunları vardır. Bu nedenle, bu konudaki çabalar larinks kaslarını reanime edebilen, denervasyon atrofisini önleyebilen ve vokal kord abdüksiyonu sağlayabilen daha fizyolojik bir rehabilitasyona doğru yönlendirilmelidir. Bu konu ile ilgili çalışmalar en ideal tedavi tekniğini geliştirmek için devam ediyor. Biz alışılagelmiş bir teknik olan Woodman aritenoidektomiyi trakeostomi ile birlikte 1992’den beri kullanıyoruz. Bu metodla yedi hastanın kliniğimizde tedavisi ve bunlardan beşinin takibi yapıldı. Ancak, bu beş hastadan birinin dekanulasyonu gecikti, dördünün kötü ses sorunu ve ikisinin de aspirasyon sorunu oluştu. Bu çalışmada, alışılagelmiş operasyonlarla ortaya çıkan fonksiyonel sorunlar ve bu sorunları önlemek için yeni ideal bir operasyon tekniğine duyulan gereksinim vurgulanarak tartışıldı.

Problems in the Treatment of Bilateral Abductor Vocal Cord Paralysis

Sütbeyaz Y., Karaşen R.M., Altaş E., Kalkandelen S., Öztürk A.

The dyspnea caused by the bilateral abductor vocal cord paralysis (BAVCP) always needs emergency management in ENT. Conventional methods of treatment for BAVCP are less than ideal, these methods have some functional problems such as delayed decanulation, aspiration and voice worsening. Consequently, efforts should be directed towards a more physiologic approach to rehabilitation, that can reanimate the muscles of the larynx, prevent denervation atrophy, and restore vocal cord abduction. The studies about this concept continues for developing of the most ideal treatment technique. We use a conventional technique, Woodman’s arytenoidectomy with tracheostomy, from 1992. Seven patients were treated by this method and five of the seven patients were followed up in our clinic. But, decanulation of one patient was delayed. Voice worsening and aspiration problem were developed in 4 patients and in 2 patients subsequently. In this study, these functional problems of conventional operations and the accented necessity of a new ideal technique for functional operations were discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/11-14

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale