Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Fasiyal Sinir Paralizisinde Anormal Parotis Bezi Sintigrafisi
 

Fasiyal Sinir Paralizisinde Anormal Parotis Bezi Sintigrafisi

Sarıkaya A., Koten M., Alemdar A., Gümüşer F.G., Taş A., Berkarda Ş.

Parotis glandının parasempatik innervasyonunun, glossofaringeus’un dalı olan aurikulotemporal sinirden aldığı bilinir. Bununla birlikte parotis glandına fasiyal sinirin sekretomotor liflerinin uzandığına dair deliller de bulunmaktadır. Çalışmamızda fasiyal sinir paralizili hastalarda submandibular ve parotis glandının fonksiyonlarını araştırmayı amaçladık. Fasiyal sinir paralizili 36 hastaya 99mTc-pertechnetate kullanarak dinamik tükrük bezi sintigrafisi yapıldı ve zaman aktivite eğrisi yardımıyla parotis ile submandibular glandların maksimum aktivite tutulumları (MAT) ve %E5 değerleri hesaplandı. Paralizili submandibular gland ile karşı normal taraf arasında MAT ve %E5 değerleri arasında (p=0.006, p=0.04, sırasıyla) ve paralizili parotis glandı ile karşı normal taraf arasında anlamlı farklılık vardı (p=0.022). Parotis glandı için ortalama + %E5 değerleri paralizili tarafta normal taraftan yüksek olsa bile istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi. Submandibular ve parotis glandının %E5 değerleri ile MAT arasında korelasyon vardı (r=-0.61, r=0.65, sırasıyla). Parotis ile submandibular tükrük bezlerinin %E5 değerleri arasında da belirgin korelasyon vardı (r=0.71). Elde ettiğimiz bulgulara göre fasiyal paralizili hastalarda submandibular tükrük bezi fonksiyonlarındaki gibi parotis bezi fonksiyonlarında da azalma tespit ettik. Bizim bulgularımızı desteklemek ve fasiyal paralizinin prognozundaki rolünü tespit etmek için daha başka çalışmalar yapılmasını önermekteyiz.

Abnormal Parotid Gland Scintigraphy in Facial Nerve Paralysis

Sarıkaya A., Koten M., Alemdar A., Gümüşer F.G., Taş A., Berkarda Ş.

It is generally known that parotid gland receives its parasympathetic innervation from auriculotemporal nerve which is a branch of glossofarengeus. However, there are some evidence that secretomotor fibres to the parotid gland may also be supplied through facial nerve. The aim of this study was therefore to evaluate submandibular and parotid gland function (using semicantivative scintigraphy) in patients with facial nerve paralysis. Dynamic gland scintigraphy using 99m Tc-pertechnetate was performed on 36 patients with facial paralysis and then maximum uptake (MU) and E5% value were calculated using time-activity curve for both parotid and submandibular glands. There were significant p values for MU and E5% in between submandibular and opposite normal side (p=0.006, p=0.04, respectively). P value for MU in between parotid gland and normal side had significantly different value (p=0.022). Mean + E5% was higher than normal side, even though statistical significance was not reached. MU for submandibular correlated with E5% for submandibular and MU for parotid gland (r=-0.61, r=0.65, respectively). There was also significant correlation between E5% for submandibular and E5% for parotid gland (r=0.71). According to our results, parotid gland function seems to be decreased in facial paralysis as well as the impairment of submandibular function. Further studies should be performed to confirm our findings and also to asses the role in prognosis of disease.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/15-18

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale