Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı
 

Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı

Öz F., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Erem M., Yener M.

Orta kafa çukuru yaklaşımında iç kulak yolu ve komşu yapılara ekstradural olarak ulaşılır. Bu varış yolunda iç kulak ve kemikçik zinciri intakt kaldığından işitme korunabilir. Başlangıçta vestibuler sinirin kesilmesi için önerilen orta kafa çukuru yolu, daha sonra fasial sinir patolojilerinin tedavisi ve çeşitli supralabirentin tümörlerin çıkarılmasında kullanılmıştır. Manyetik rezonans görüntülemenin tıptaki yerini almasıyla işitmeyi bozmamış küçük intrakanaliküler tümörlerin erken safhada yakalanması ve bu teknikle çıkarılması mümkün olmuştur. Yaşlılarda ve küçük çocuklarda dura ve temporal loba ait sorunlardan ötürü önerilmeyen bu varış yolunda çok net klavuz noktalarının olmayışı tekniğin önemli handikaplarından biridir. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı çalışma grubumuzda 1989-1997 yılları arasında toplam 30 hastaya orta kafa çukuru yoluyla ameliyat yapılmıştır. 18 longitudinal temporal kemik fraktürü, 8 Bell paralizisi ve bir Ramsay Hunt Sendromuna bağlı fasial sinir paralizisine yönelik cerrahi girişim yapılmıştır. İşitmesi iyi, küçük intrakanaliküler tümörlü iki hasta tümörün çıkarılması için ve travmaya bağlı serebrospinal sıvı kaçağı nedeniyle de bir hasta orta kafa çukuru yoluyla opere edilmiştir. İki hastada postoperatif bir haftada palyatif önlemlerle düzelen serebrospinal sıvı kaçağı görülmüştür. Bir hastada acil cerrahi girişimi gerektiren subdural hematom ortaya çıkmıştır. İntrakanaliküler tümör nedeniyle opere edilen bir hastada postoperatif dönemde fasial paralizi gelişmiştir. Fasial paralizi nedeniyle opere edilen longitudinal temporal kemik fraktürü olan hastalarda bir yıl sonunda fasial sinir fonksiyonları grade II-III, Bell paralizili hastalarda grade II olarak bulunmuştur. İntrakanaliküler tümörü olan hastalarda üçüncü yıl sınında rezidü tümör görülmeyip, kullanılabilir işitmeleri mevcuttur. Bu yazıda orta kafa çukuru varış yolunun teknik analizi yapılmış, olgularımızdan edindiğimiz deneyimler ve sonuçlar irdelenmiş ve literatür yeniden gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Middle Fossa Approach

Öz F., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Erem M., Yener M.

In the middle fossa approach the internal acoustic canal and the neighbour structures are reached extradurally. By this approach, hearing can be preserved because the inner ear and ossicular chain remain intact. The middle fossa approach which was first recommended for vestibular nerve section, was later used in the treatment of facial nerve pathologies and the treatment of various supralabyrinthine tumors. After the MR imaging took its place in medical practice, early detection and removal of small intracanalicular tumors by this technique has become possible. The absence of very clear guidelines in this approach, which is not recommended for elderly people and young children because of problems originating from the dura and the temporal lob, is one of the most important handicaps of this technique. In our study group of Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Deparment of Ear, Nose and Throat, a total of 30 patients were operated with this middle fossa approach from 1989 to 1997. Surgery was performed to 18 longitudinal temporal bone fractures, 8 Bell’s palsy and one facial nerve paralysis due to Ramsay Hunt Syndrome. Two patients with good hearing and a small intracanalicular tumor were operated and one patient with trauma related CSF leakage was operated with middle cranial fossa approach. In two patients a cerebrospinal fluid leakage was seen that resolved in the first week postoperatively with paliative measures. In one patient a subdural hematoma occured which necessiated an urgent surgical intervention. One patient operated due to intracanalicular tumor developed facial paralysis postoperatively. At the end of one year, facial nerve functions of operated longitudinal temporal bone fracture cases were grade II-III and of Bell’s palsy cases grade II. At the end of the third year the patients with intracanalicular tumors showed no residual tumor and had useful hearing. In this paper technical analysis of the middle fossa approach is made, experiences and results obtained from our patients are interpreted and the literature is reviewed and discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/19-23

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale