Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Bir Olgu Dolayısıyla Dil Tüberkülozu
 

Bir Olgu Dolayısıyla Dil Tüberkülozu

Tutluoğlu B., Nalvuran L., Atış S.

Tüberküloz son yıllarda yeniden çok önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. En çok akciğerlerde yerleşmekle beraber lenf bezi, deri, menenks, dalak, kemik, böbrek, sürrenaller gibi organlarda ekstrapulmoner tüberküloz gelişimine ülkemizde sıklıkla rastlamaktadır. Ağız boşluğunda tüberküloz gelişimi oldukça nadir rastlanan bir durum olması nedeniyle ağız tüberkülozu ve akciğer tüberkülozunun birlikte görüldüğü bir olgu sunulmuştur.

Tongue Tuberculosis - A Case

Tutluoğlu B., Nalvuran L., Atış S.

Tuberculosis again became a major health problem in recent years. Although it is located mostly in lungs, it can also attack lymph nodes, skin, meninx, spleen, bone, kidneys, adrenal glands. As tuberculosis is seen rarely in oral cavity here we present a case who has both tongue and lung tuberculosis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/24-26

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale