Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Larenks Kanserli Olgularda Lipid Peroksidasyon ve Antioksidan Statü Göstergelerinin Dokuda İncelenmesi
 

Larenks Kanserli Olgularda Lipid Peroksidasyon ve Antioksidan Statü Göstergelerinin Dokuda İncelenmesi

Korkut N., İnci E., Seven A., Civelek S., İnci F., Burçak G.

20 adet iyi diferansiye larenks karsinomlu dokuda ve tümör dokusuna bitişik sağlam dokuda lipid peroksidasyon (tiobarbitürik asitle reaksiyonlaşan maddeler-TBARS) ve antioksidan statü göstergeleri glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redüktaz (GSSG-Rd) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeyleri tayin edildi. TBARS düzeyleri Buege & Aust’un modifiye metodu ile ölçüldü. GSH tayininde Beutler’in metodu kullanıldı. SOD, GSH-Px ve GSSG-Rd aktiviteleri tayini sırası ile Sun, Paglia & Valentine ve Beutler’in metodlarına göre yapıldı. TBARS ve GSH düzeyleri ile GSH-Px aktivitesi sağlam doku ile kıyaslandığında kanserli dokuda anlamlı olarak yüksek bulundu (sırası ile 0.05>p>0.02, p==0.02, p<0.001). GSSG-Rd ve CuZnSOD aktivitelerindeki artış anlamlı düzeylerde bulunmadı. TBARS’daki bulgularımız kanserin lipid peroksidasyonunu indüklediğini gösterdi. Ayrıca oksidatif strese adaptif bir cevap olarak antioksidan sistemin uyarılmasının kanserli dokuda GSH ve GSH-Px düzeylerinde artış olarak yansıdığı gösterildi.

Investigation of Lipid Peroxidation and Antioxidant Status Parameters in Cancerous and Noncancerous Human......

Korkut N., İnci E., Seven A., Civelek S., İnci F., Burçak G.

Lipid peroxidation thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and antioxidant status parameters glutathione (GSH), superoxide dismutase (CuZnSOD), glutathione peroxidase (GSHPx), glutathione reductase (GSSG-Rd) were determined in 20 human laryngeal tissues with well differentiated squamous cell carcinomas and in 20 corresponding tumor-free adjacent tissues. TBARS levels were measured accoring to the modified method of Buege & Aust. Beutler’s method was used to determine GSH levels. SOD, GSH-Px and GSSG-Rd activities were measured according to the methods of Sun et al, Paglia & Valentine and Beutler respectively. TBARS and GSH values and GSH-Px activities were found to be significantly higher (0.05>p>0.02, p= 0.02, p<0.001 respectively) in cancerous tissues when compared with cancer-free adjacent tissues. The rises in GSSG-Rd and CuZnSOD activities in cancerous tissues were not at significant levels. Our findings on TBARS show that cancer induces a significant increase in lipid peroxidation. Furthermore, the induction of the antioxidant system as an adaptive response to oxidative stress is reflected by the significant increases in GSH and GSH-Px levels in cancerous tissues.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/33-36

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale