Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Sukralfatın Posttonsillektomi Morbidite Üzerine Etkinliği
 

Sukralfatın Posttonsillektomi Morbidite Üzerine Etkinliği

Öz F., Toprak M., Korkut N., Ada M., Özdoğan A., Öktem F., Tezer M.S.

Tonsillektomi KBB hekimleri tarafından en sık uygulanan müdahalelerden biridir. Ayrıca pediyatrik gruptaki tüm operasyonlar değerlendirmeye alındığında belirgin bir sıklık göze çarpmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde, açıkta kalan faringeal kaslar ve sinir uçlarındaki inflamasyon sonucu ağrı, yutma güçlüğü ve buna bağlı sekonder genel halsizlik durumu; hastayı, nispeten sınırlı olan bu müdahaleden umulmayacak ölçüde sarsar. Bu şikayetleri azaltmak amacıyla pek çok çalışma yapılmış; gerek sistemik, gerek topik ilaçlar denenip farklı ameliyat teknikleri uygulanmıştır. Sukralfat, doudenal ülserlerdeki fibrinöz eksüdata bağlanarak iyileşmeyi hızlandırıcı protektif bir bariyer oluşturur. Aynı mantıktan hareketle benzer bir tamponun tonsiller yatakta elde edilmesiyle postoperatuar morbidite azaltılabilir. Bu amaçla 30 hastalık grupta sukralfatın tonsillektomi sonrası ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmeye yönelik bir çalışma planladık. Peroperatuar ve takiben postoperatuar 10 günlük dönemde uygulanan sukralfatın hastaların tarif ettikleri ağrı derecesinde belirgin bir azalma sağladığını ve normal beslenmeye dönüş süresini nispeten kısalttığını tespit ettik. Sonuç olarak sukralfat güvenli, iyi tolere edilen topikal bir ajan olup tonsillektomi sonrasında düzenli kullanımı denenebilir.

The Effect of Sucralfate on Posttonsillectomy Morbidity

Öz F., Toprak M., Korkut N., Ada M., Özdoğan A., Öktem F., Tezer M.S.

Tonsillectomy is one of the most popular operations performed by ear-nose-throat surgeons. Also it is relatively common among pediatric age group operations. Tonsillectomy results in severe throat pain and trismus until the exposed and inflamed pharyngeal muscles and nerves become covered with regenerated mucosa. And although it is a limited operation, postoperative period is unexpectedly disturbing for the patient. In order to reduce these complaints, a lot of things including systemic and topical medications and different surgical techniques were tried. Sucralfate binds with the fibrinous exudate of duodenal ulcers, forming a protective barrier that promotes healing. If a similar buffer could be created in the tonsillar bed, morbidity may be diminished. A case-control study was completed on 30 patients to determine whether sucralfate given peroperatively and ten days postoperatively would significantly reduce operative morbidity. Sucralfate is a safe and well-tolerated topical agent that offers significant pain reduction and it could be used regularly in tonsillectomy patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/37-40

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale