Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Hava Kirliliğinin Üst Solunum Yolu ve Allerjik Hastalıklar Üzerine Etkisi
 

Hava Kirliliğinin Üst Solunum Yolu ve Allerjik Hastalıklar Üzerine Etkisi

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Ünal T., Ahmed V.

Günümüzde hava kirliliği giderek daha da endüstrileşen ülkelerde büyük şehirler başta olmak üzere ciddi bir sorun haline gelmiştir. Tanım olarak hava kirliliği çeşitli kaynaklarca üretilen ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilere sahip bazı maddelerin solunan havada kabul edilebilir sınır konsantrasyonların üzerinde varolması şeklinde özetlenebilir. Havada partikül ya da aerosol şeklinde bulunabilen bu kirleticilerin anatomik ve fiziksel özellikleri yanında bireyin maddeye maruz kaldığı süreç de önem taşır. Bunun ötesinde konakçının defansif sistemlerindeki bireysel farklılıklar da söz konusu üst solunum yolu patolojilerinin ortaya çıkışını etkilemektedir. Zararlı maddeler ile koruyucu mekanizmalar arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşan hastalıklar toplum için büyük önem arzetmektedir. Literatürdeki ilgili çalışmaları toparlayarak bu güncel sorunun çözümüne yönelik bilgileri özetlemek istedik.

The Effect of Air Pollution on Upper Respiratory and Allergic Diseases

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Ünal T., Ahmed V.

In recent years air pollution became a serious problem for industrialized countries, especially in big cities. Air pollution in description is "A condition that the concentration of some harmful substances which are produced by different sources exceeding the acceptable levels in respirating air". Beside the anatomical and physical properties of these polluting substances, the exposure period of the person is very important. Also the individual variations in protective system of the host determine the existence of upper respiratory system diseases. The resulting diseases, that are due to the impairment of the balance between these substances and protective mechanisms are very important for the public health. We wanted to review some studies in the literature concerning the solution of this popular problem.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/55-59

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale