Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Kronik Tonsillitli Çocuklarda Tonsil Yüzeyi ve Tonsil İçi Mikrobiyolojisi*
 

Kronik Tonsillitli Çocuklarda Tonsil Yüzeyi ve Tonsil İçi Mikrobiyolojisi*

Öztürkcan S., Bakıcı M.Z., Ungan M., Müderris S.

Tonsil yüzeyi ve içinin bakteriyel özelliklerini görerek kronik tonsillit tedavisine daha gerçekçi bir yaklaşım sağlamak amacıyla, kronik tonsillit tanısı konan 78 çocuk hastaya tonsillektomi uygulanarak elde edilen tonsil dokuları üzerinde çalışıldı. Tonsil yüzeyi ve içinden 298 aerobik mikroorganizma izole edilmiş olup, bunların 58’i Alpha haemolytic streptococcus, 50’si Coagulase (-) staphylococcus, 45’i Streptococcus pneumoniae, 43’ü Beta-haemolytic streptococcus ve 29’u staphylococcus aureus olmak üzere en fazla olanlarıdır. Anaerobik kültürlerde ise 20 olguda üreme olmamış, diğer 58 olguda 90 anaerobik mikroorganizma izole edilmiş olup, en çok üreyenler sırasıyla, 19 Fusobacterium spp, 18 Prevotella spp, 17 Porphyromonas spp ve 12 Bacteroides spp’dir. Tonsil içi kültürlerinin %38.46’sı (30 olgu) tonsil yüzeyinden farklı çıkmıştır. Çalışmamızın sonuçları, yüzey kültürünün tonsil içi mikrobiyolojisini tam olarak yansıtamadığı yönündeki görüşleri desteklemektedir.

Microbiology of Tonsil Surface and Core in Children with Recurrent Tonsillitis

Öztürkcan S., Bakıcı M.Z., Ungan M., Müderris S.

The tonsils of 78 children with recurrent tonsillitis were studied to determine the correlation between surface swab culture and culture of tonsillar core. There were 298 aerobic isolates. The predominant isolates were 58 Alpha haemolytic streptococcus, 50 Coagulase (-) staphylococcus, 45 Streptococcus pneumoniae, 43 Beta-haemolytic streptococcus and 29 Staphylococcus aureus. There were 90 anaerobes isolated from 58 of 78 anaerobic cultures, and 20 anaerobic cultures were negatives. The predominant isolates were 19 Fusobacterium spp, 18 Prevotella spp, 17 Porphyromonas spp and 12 Bacteroides spp. Surface microbiology was different from the core in 38.46% of tonsils. The study indicates that surface swab cultures do not reliably reflect the microbiology of the tonsil core.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/60-63

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale