Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Nazolakrimal Ostium: Anatomik Çalışma
 

Nazolakrimal Ostium: Anatomik Çalışma

Marur T., Kahraman G., Gürün R., Yıldız Z.

Hemen hemen sabit bir lokalizasyon gösteren nazolakrimal ostium, meatus nasi inferior’daki cerrahi girişimlerde önem taşıyan bir yapıdır. Bu yapının şekli nazolakrimal enfeksiyonların kronikleşmesinde rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada 1995-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü’ndeki 21 kadavrada 42 nazolakrimal ostium şekil yönünden incelendi. Yanı sıra ostium’un metrik değerleri ile nazal kavitenin lateral duvarındaki belli komşu yapılar arasındaki uzaklıklar saptandı. Ostium tipleri arasında en fazla nokta biçimindeki ostium bulundu (12 olgu). Bunu 10’ar olguyla yarık ve oval tipler izledi. Literatürde çok çeşitli nazolakrimal ostium tiplerinin saptanmış olmasına karşın sık rastlananlar nokta, yarık ve oval tiplerdir. Ostium lokalizasyonunun spina nasalis anterior, concha nasalis inferior’un üst kenarı, nazal kavite tabanı gibi komşu yapılara olan uzaklıkları küçük farklılıklar dışında sabit değerler vermektedir.

Nasolacrimal Ostium: An Anatomical Study

Marur T., Kahraman G., Gürün R., Yıldız Z.

Having nearly a constant localization the nasolacrimal ostium is an important structure during surgery in the inferior nasal meatus. The type of the ostium may be an important factor in cronicity of nasolacrimal infections. Between 1995-1997 in the Department of Anatomy, Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul University and Cologne University, Medical Faculty, Anatomy Institute 42 nasolacrimal ostia of 21 dissecting- room male cadavers were examined to determine the shaper of the ostia and the distances between the ostium and certain anatomical structures on the lateral wall of nasal cavity. The most common ostium type was found point like (12 ostia). The next common types were slit-like (10 ostia) and oval (10 ostia). Various types of nasolacrimal ostium are written in the reports, but the most common are also point, slit-like and oval. The anatomical relationship of the ostium to the anterior nasal spine, superior aspect of the inferior nasal concha and floor of nasal cavity was found nearly constant.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/71-73

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale