Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Orta Kulak Ameliyatlarında İatrojenik Fasiyal Paralizi
 

Orta Kulak Ameliyatlarında İatrojenik Fasiyal Paralizi

Kaya S., Sennaroğlu L.

Ameliyat sonrası görülen fasiyal paralizi hem hasta hem de hekim için dramatik bir tablodur. Bu retrospektif çalışmada kulak cerrahisi sırasında maydana gelen fasiyal paralizi olgular tartışılmıştır. 1964-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda yapılan ve diğer merkezlerden kliniğimize refere edilen kulak cerrahisi esnasında meydana gelen 41 iatrojenik fasiyal paralizi olgusu sunulmuştur. Bulgulara göre en sık radikal mastoidektomi, ikinci sıklıkta ise timpanoplasti ameliyatları esnasında iatrojenik fasiyal paralizi oluştuğu bulunmuştur. Zedelenme en sık timpanik segmentte meydana gelmiştir. Zedelenmenin minimal olduğu hastalarda sadece dekompresyon, zedelenmenin fazla ve devamlılığın kaybolduğu hastalarda sinir grefti ve uç uca anastomoz yapılmıştır. Bulgular literatür ile tartışılmış fasiyal paralizinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmıştır.

Iatrogenic Facial Paralysis in Middle Ear Operations

Kaya S., Sennaroğlu L.

Facial paralysis as a result of an operation is a dramatic situation facing the patient and the surgeon. In this retrospective review, iatrogenic facial paralysis during ear surgery is discussed. Between 1964-1992, 41 iatrogenic facial paralysis cases whichhappened during otologic surgery in the Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery of Hacettepe University together with referred cases were presented. The most common operations causing paralysis was radical mastoidectomy and tympanoplasty. The most frequent site of injury was the tympanic segment. In case of minimal injury and nerve sheath trauma only decompression of the nerve was done. If the nerve lost its continuity a nerve graft or end-to-end anastomosis was performed. These findings were discussed with literature paying special attention to the points in order to prevent the injury of the nerve.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/74-76

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale