Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Kolesteatoma Cerrahisinde Teknikler ve Sonuçlarımız
 

Kolesteatoma Cerrahisinde Teknikler ve Sonuçlarımız

Tanyeri Y., Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Elhami A.R.

1980-1995 yılları arasında kolesteatoma nedeniyle opere edilen 349 hasta gözden geçirildi. Reziduel ve rekürrent kolesteatoma insidansını ortaya koymak için bir yıl ve daha fazla takip edilen 272 hasta çalışmaya dahil edildi. Her bir hastaya en uygun teknik seçildi. Cerrahi teknikler ikiye ayrıldı. Açık kavite teknikleri; 120 radikal mastoidektomi, 26 modifiye radikal mastoidektomi ile kapalı kavite teknikleri ise 113 intakt kanal duvarı timpanoplasti ve mastoidektomi ve 13 kişi aşamalı operasyondan oluştu. Rekürrens oranları açık teknikte %7.7, kapalı teknikte %11.1, rezidiv oranları ise açık teknikte %9.6 ile kapalı teknikte %5.5’dir. Toplam başarısızlık oranı açık teknikte %17, kapalı teknikte %16.6’dır. Hastaların ortalama takip süreleri 30 aydır. Bizim serimizde açık ve kapalı kavite teknikleri arasında rezidiv ve rekürrent kolesteatomanın insidansı ve toplam başarısızlığı arasında fark yoktu (p>0.05).

Techniques in Cholesteatoma Surgery and Our Results

Tanyeri Y., Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Elhami A.R.

A review of 349 patients with cholesteatoma operated between 1980 and 1995 was done. Of 349 patients, 272 cases had documented follow-up of 1 year or longer and were included in the study which consists of the incidence of residual and recurrent cholesteatoma. We have taken the patient as a whole and performed the most appropriate surgical technique for each individual case. The surgical techniques were placed into two groups. Open cavity, 120 radical mastoidectomy, 26 modified radical mastoidectomy; closed technique, 113 intact canal wall tympanoplasty with mastoidectomy, 13 planned two stage procedure. Recurrence rates were 7.7% with open technique and 11.1% with closed technique. residive rates were 9.6% with open technique and 5.5% with closed technique. Total failure rate was 17% with open technique and 16.6 with closed technique. The mean follow-up period was 30 months. In our series, there was no significant difference in the incidence and total failure rate of recurrent and residual cholesteatomas as between open cavity and closed cavity techniques (p>0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/77-81

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale