Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Hipofaringeal Leiomyosarkom
 

Hipofaringeal Leiomyosarkom

Öz F., Şenocak D., Öktem F., Dervişoğlu S.

Nadir rastlanması nedeniyle bir adet hipofaringeal leiomyosarkom vakamızı yayınlamayı uygun bulduk. Hastamız 47 yaşında bir kadın olup yutma güçlüğü ve boyun şişliği şikayeti ile başvurmuştu. Radikal bir cerrahi tedavi uygulanmasına rağmen tümör öylesi bir agresif seyir gösterdi ki postoperatif yirminci günde lokal rekürrens gelişip takip eden ay içinde hasta tümör nedeniyle ex oldu. Bu kötü prognoz literatür ile uyumlu olup genel tedavi yaklaşımı kemo ve radyoterapinin eklendiği cerrahidir.

Leiomyosarcoma of the Hypopharynx

Öz F., Şenocak D., Öktem F., Dervişoğlu S.

Owing to being a rare tumor we have published a case of hypopharyngeal leiomyosarcoma. The case was a 47 years old female who have complained of difficulty on swallowing and a neck mass. Inspite of a radical surgical therapy the tumor showed a malignant and agressive behavior, so at the postoperative twentieth day local recurrence was appeared and the patient died in the following month.This poor prognosis is concomittant with the literature and the common treatment modality is mainly surgery in combination with chemotherapy and radiotherapy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/82-84

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale