Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Nazofarenks Kanserlerinde C-ERB B2 Gen Amplifikasyonunun ve Onkoprotein Düzeyinin Araştırılması*
 

Nazofarenks Kanserlerinde C-ERB B2 Gen Amplifikasyonunun ve Onkoprotein Düzeyinin Araştırılması*

Altun M., Yazıcı H., Hafız G., Dalay N.

Bir transmembran büyüme faktörünün reseptörünü kodlayan c-erb B2 onkogeni, bazı kanser tiplerinde amplifiye olmakta ve aşırı ekspresyona uğramaktadır. Meme ve over kanserlerinde c-erb B2 gen amplifikasyonu ile hastalığın kötü prognozu arasında bir korelasyon bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada baş ve boyun kanserleri arasında ayrı bir niteliği olan nazofarenks kanserinde, c-erb B2 gen amplifikasyonu ve onkoprotein düzeyi araştırılmıştır. c-erb B2 gen amplifikasyonunun analizi için 22 nazofarenks kanserli hastanın taze tümör dokusundan elde edilen DNA’nın ilgili bölgesi PCR tekniği ile çoğaltılmış ve tek kopya halindeki referans genle karşılaştırmalı olarak analiz çoğaltılmış ve tek kopya halindeki referans genle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Aynı hastalardan alınan serum örneklerinde ise ELİSA yöntemi ile c-erb B2 onkoprotein analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nazofarenks kanserli 8 hastada DNA düzeyinde gen amplifikasyonu saptanmış ve 22 hastanın ortalama serum c-erb B2 onkoprotein düzeyi kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Sonuçlar c-erb B2 gen amplifikasyonunun, nazofarenks tümör gelişiminden sorumlu moleküler mekanizmalardan biri olabileceğini düşündürmüştür.

Investigation of C-ERB B2 Gene Amplification and Oncoprotein Levels in Nasopharyngeal Carcinoma

Altun M., Yazıcı H., Hafız G., Dalay N.

c-erb B2 oncogene, that encodes a transmembraneous growth factor receptor, amplifies and overexpresses in some cancer types. It was reported that there is a correlation between c-erb B2 gene amplification and bad prognosis in brest and over carcinoma. In this study c-erb B2 gene amplification and oncoprotein levels were investigated in nasopharyngeal carcinomas which has some special qualifications. The analyse of c-erb B2 gene amplification was done by duplicating the related part of the DNA, which is obtained from the fresh tumor tissue, by PCR technique and compearing it with the refferance gene. The serum c-erb B2 oncoprotein levels in the same patients were also analysed by ELISA. In this study there were c-erb B2 gene expression in 8 patients with nasopharyngeal carcinoma and the average serum c-erb B2 oncoprotein levels were higher than the control group. The results set us thinking that c-erb B2 gene amplication coult be one of the molecular mechanisms that is responsible from the nasopharyngeal tumor development.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/85-90

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale