Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Maksillofasiyal Travmalar
 

Maksillofasiyal Travmalar

Erpek G., Saydam L., Kızılay A.

Yüz bölgesinde oluşan maksillofasiyal travmalarda en sık nazal fraktürler görülmektedir. Daha sonra sırasıyla mandibula, zigoma ve maksilla fraktürleri gelmektedir. Fraktürlerin %50’den fazlası trafik kazası sonucu olurken kavga, düşme ve spor yaralanmaları diğer sebepleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde karşılaşılan maksillofasiyal travmaların dökümü yapılmakta, yaklaşımımız ve sonuçlarımız tartışılmaktadır. Kliniğimize başvuran hastaların %67.1’inde mandibula, %13.4’ünde nazal, %12.2’sinde zigoma ve ve %7.3’ünde maksila fraktürü bulunmuştur. Açık veya kapalı redüksiyon uygulanan hastalarımızda önemli bir komplikasyon gelişmemiştir.

Maxillofacial Trauma

Erpek G., Saydam L., Kızılay A.

Nasal fractures are the most frequent type of maxillofacial traumas. The other frequent sites are mandibular, zygomatic and maxillar fractures relatively. More than 50 per cent of the fractures are caused by motor vehicle accidents and the other causes are fight, fall and sports injuries. In this study, the maxillofacial traumas encountered in our department are documented and our management and results are discussed. The rate of mandibular, nasal, zygomatic and maxillar fractures are found as 67.1%, 13.4%, 12.2% and 7.3% respectively in our patients. There are no important complications in patients treated with either open or closed reduction.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/112-115

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale