Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 92 Vakanın Retrospektif Analizi
 

Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 92 Vakanın Retrospektif Analizi

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Egeli E., Akkaya S., İnalkaç E.

Aralık 1994 ile Nisan 1997 tarihleri arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kronik otitis media tanısı ile opere edilen 92 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamızda işitme kaybı %77.2 ile en sık görülen başvuru şikayeti idi. %31.5 oranında kolesteatom tespit ettiğimiz hastaların komplikasyon sıklığı oldukça yüksek bulundu. Hastalarımızın preoperatif veya postoperatif %18.6’sında komplikasyon tespit edildi. 40 vakada her üç kemikçik intakt olarak gözlenirken, diğer 52 vakada ise kemikçiklerin herhangi birinde nekroza rastlandı. Özellikle kolesteatomlu ve sosyoekonomik seviyesi düşük hasta grubunda açık teknikler tercih edildi. Komplikasyonlu ve yaygın destrüktif vakaların fazlalığından dolayı radikal mastoidektomi oranımız %18.5 gibi yüksek bir rakam çıktı. Hastaların değerlendirilmesinde ve cerrahiye karar vermede sosyoekonomik seviye önemli oldu.

Retrospective Analysis of 92 Cases Operated due to Chronic Otitis Media

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Egeli E., Akkaya S., İnalkaç E.

We evaluated 92 patients operated due to chronic otitis media retrospectively between December 1994 and April 1997 in Yüzüncü Yıl University Medical School Hospital. In our study, hearing loss was 77.2% and the most frequent complaint. Frequency of complications in patients which we established the cholesteatoma rate 31.5% was rather high. We established the complication rate 18.6% preoperatively or postoperatively. Malleus, incus and stapes were evaluated intact in 40 cases. We prefered open technique in patients which we established cholesteatoma and low socioeconomic level. The rate of the radical mastoidectomy was high (18.5%) due to complications and diffused destructive cases. Socioeconomic level has been important in evaluation of the patients and decision to operation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/122-125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale