Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Kolesteatom
 

Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Kolesteatom

Baltaoğlu M., Eker L., Varnalı Y.

Embriyonik kökenli epitelyal artıklardan gelişen ve oldukça nadir görülen konjenital kolesteatomlar edinsel kolesteatom ve dış kulak yolu konjenital atrezisine eşlik eden dış kulak yolu kolesteatomlarından ayırdedilmelidir. Sağ yüz felci ve sağ işitme kaybıyla başvuran ve görüntüleme yöntemleriyle tanı koyduğumuz bir konjenital kolesteatom olgusunu ilgili literatürler ışığında sunduk.

A Case of Congenital Cholesteatoma

Baltaoğlu M., Eker L., Varnalı Y.

Congenital cholesteatomas are very rare lesions arising from embryonic epitelial rests. They should be distinguished from acquired cholesteatomas and congenital auditory canal cholesteatomas associated with congenital atresia of the external auditory canal. We presented a case of congenital cholesteatoma who was admitted to the hospital with right-sided peripheral facial paralysis and hearing loss. Imaging methods are necessary for the diagnosis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/126-128

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale