Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Akut Periferik Fasial Paralizide Herpes Simpleks Virüs Etkinliğinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Analizi
 

Akut Periferik Fasial Paralizide Herpes Simpleks Virüs Etkinliğinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Analizi

Özkaptan Y., Yetişer S., Erdem Ü.

Son zamanlarda, Herpes virüsünün idiopatik fasial paralizinin patogenezinde rol oynadığına ilişkin kanıtlar izlenmektedir. Ancak, bunun tam mekanizması açıkça bilinmemektedir. Herpes virüsünün bulaşıcılık özelliğini ortaya çıkarmak için, ardı sıra izlenen 20 fasial paralizi olgusunun saliva ve göz yaşı örneklerinde viral gen incelenmiştir. Burada sadece 1 hastada PCR analizi ile pozitif sonuç izlenmiştir. Bu sonuç birincil enfeksiyon ortaya çıkışının söz konusu olmadığını göstermektedir.

Polymerase Chain Reaction (PCR) Analysis of Herpes Simplex Virus (HSV) Role in Acute Peripheral Facial Palsy*

Özkaptan Y., Yetişer S., Erdem Ü.

Recently, there are some evidence that Herpes virus plays role in the pathogenesis of idiopathic facial paralysis. However, the exact mechanism is not truly known. In an attempt to further enlighten the contagious nature of Herpes virus, virus gene has been searched in eye drop and saliva sample of 20 consecutive facial paralysis. Only one patient demonstrated positive result with PCR analysis which shows that the primary occurrence of the infection is unlikely.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/7-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale