Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Gebelikte ABR’ye Bakış
 

Gebelikte ABR’ye Bakış

Egeli E., Gürel S.A.

Bu çalışmada, 62 gebe bayanda gebeliğin işitsel beyin sapı cevaplarına etkisini değerlendirdik. 58 bayanı içeren bir kontrol grubu oluşturarak, iki grup arasındaki ABR latensileri karşılaştırıldı. Tüm hastaların ABR pik latensileri (I, III, V) ve interpik latensileri (I-III, I-V, III-V) ölçüldü. Gebe olan ve olmayan gruplar arasında ABR pik ve interpik latensileri karşılaştırıldı. Sonuçlar, gebe bayanlarda I. dalga latensilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdi. Fakat gebe ve gebe olmayan gruplar arasında III, V pik latensileri ve interpik latensileri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Gebelik sırasında corpus luteum ve plasentadan aşırı steroid ve protein hormon salınımı olmaktadır. Gebelerdeki bu hormonal faktörlerin koklear mekanizmayı etkileyebileceği düşünüldü.

The Aspect of the ABR in Pregnancy

Egeli E., Gürel S.A.

We evaluated the impact of pregnancy on auditory brainstem response (ABR) latency in sixty two pregnant women. A control group of fifty-eight women was also studied and ABR latencies between two groups were compared. The ABR peak latencies (I, III, V) and the interpeak latencies (I-III, I-V, III-V) were measured. ABR latencies between two groups were compared. Results show a statistically significant increase in the latency of wave I in the pregnant women. But no significant differences were observed between pregnant and nonpregnant women, as far as III, V peak latencies and the interpeak latencies are concerned. During pregnancy, steroid and protein hormones are largely produced by the corpus luteum and placenta. These data suggest hormonal factors in pregnancy influence the cochlear mechanism.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/11-14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale