Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Amiloidozis ile Seyreden Ailesel Akdeniz Ateşinde Alt Kranial Sinir Nöropatisi
 

Amiloidozis ile Seyreden Ailesel Akdeniz Ateşinde Alt Kranial Sinir Nöropatisi

Dal T., Ergin N.T.

Amiloidozis’de kranial sinir tutulumu oldukça nadirdir. Ailesel polinöropati olarak da adlandırılan, otozomal dominant geçişli ailesel amiloidozisde kranial sinirlerin tutulumu gösterilmiştir. Buna karşılık ailesel Akdeniz ateşinde görülen amiloidozis olgularında kranial sinir nöropatisi rapor edilmemiştir. Bu çalışmada bilateral nervus hipoglossus ve sol vagus paralizileri ile başvuran 20 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Amiloidozis ile seyreden ailesel Akdeniz ateşine bağlı kronik böbrek yetmezliği mevcut olan, hastaneye başvurmasından 3 ay sonra böbrek transplantasyonu geçiren hastanın kontrol muayenelerinde, kranial sinir nöropatilerinde düzelmeye rastlanılmamıştır.

Lower Cranial Neuropathy due to Amyloidosis Associated with Familial Mediterranean Fever

Dal T., Ergin N.T.

Cranial nerve dysfunction is exceedingly rare in amyloidosis. Cranial nerve deficits have been described in the very rare form of familial amyloidosis which is an autosomal dominantly inherited condition, often termed as familial polyneuropathy. By contrast, cranial neuropathy has not been reported in heredofamilial amyloidosis (familial Mediterranean fever) which is a common form of amyloid disease with autosomal recessive inheritance. We report a 20-year-old girl with multiple cranial nerve deficits involving the left vagus and bilateral hypoglossus nerves. She had chronic renal failure due to amyloidosis associated with familial Mediterranean fever (FMF). Renal transplantation was performed successfully but there was no improvement in her cranial neuropathy in the follow-up.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/15-17

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale