Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » CO2 Lazer Miringotomi
 

CO2 Lazer Miringotomi

Öz F., Kaytaz A., Toprak M., Ada M., Öktem F., Gülen H., Oğuz F., Aydın S.

Miringotomi ve ventilasyon tüpü (VT) tatbiki çocukluk çağının en çok uygulanan cerrahi yöntemlerindendir. Klasik miringotomi deliği en fazla 48-72 saat açık kalmakta, bundan dolayı da çok sınırlı bir hasta grubunda kullanılmaktadır. CO2 lazer ile uygulanan 2 mm'lik sirküler miringotomi deliği 2-3 hafta açık kalabilmekte, klasik miringotomiye göre daha geniş bir hasta grubunda kullanılabilmektedir. 1997-1999 yılları arasında İ.Ü. CTF KBB ve BBC Anabilim dalında lazer assisted miringotomi (LAM) uyguladığımız ve 3 hafta takip edebildiğimiz 6'sı kadın, 5'i erkek 11 hasta incelenmiştir. Yaşları 12-68 arasında değişmektedir. 2 hasta nazofarenks Ca Rth tedavisi sonrası effüzyonlu otitis media (EOM), diğer 9 hasta EOM idi. Nazofarenks Ca'lı iki hastaya rekürren EOM (REOM) nedeniyle 3'er kez, 2 hastaya REOM nedeniyle 2'şer kez LAM ve LAM+VT uygulandı. Diğer hastalara ise LAM birer kez yeterli oldu. Miringotomi pencereleri kapanma süreleri 7 ile 21 gün arasında değişti, ortalama 13-15 gündü. Hiçbir hastaya anestezi uygulanmadı. Fokus modda, 1 W, 0.1 s pulse süresi, superpulse ayarları ile multipl atışlar, defokus modda, 6-8 W, 0.1 s pulse süresi, tek atış, superpulse ayarları ile tek atış tekniği kullanıldı. Sonuçta CO2 lazer miringotomi endikasyonları tartışıldı ve kendi sonuçlarımıza göre bir endikasyon listesi belirlendi.

CO2 Laser Myringotomy

Öz F., Kaytaz A., Toprak M., Ada M., Öktem F., Gülen H., Oğuz F., Aydın S.

Application of ventilation tubes and myringotomy are the most frequent operations in childhood period. The perforation due to conventional myringotomy stays open for about 48-72 hours, and for this reason can be used in a very limited number of patients. 2 mm circular myringotomy perforation with CO2 laser can stay open for about 2-3 weeks and can be applied to a wide range of patient group, when compared to conventional myringotomy. In this study the results of 3 week follow up of 11 patients (6 female and 5 male) who were applied laser assisted myringotomy in İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, ENT & Head and Neck Surgery Department between years 1997-1999. The ages of the patients ranged between 12 and 68. Two of the patients had otitis media with effusion after radiotherapy due to nasopharyngeal carcinoma, and 9 of them had otitis media with effusion. LAM and LAM+VT were applied to 2 patients with nasopharyngeal carcinoma for 3 times and to 2 of the other patients for 2 times due to recurrent OME. One stage LAM was enough in other patients. Patence of the myringotomy perforations ranged between 7-21 days, average 13-15 days. None of the patients had anesthesia. In focus mode, single shots with 1W, 0.1 sec pulse time and in superpulse tone multiple shots and in defocus mode single shots with 6-8W, 0.1 sec pulse time and superpulse single shot technique with 3 units tuning were used. At the end CO2 laser myringotomy indications are discussed, and a list of indications is presented due to our findings.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/18-22

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale