Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Laringeal Mikrocerrahide CO2 Lazer Aritenoidektomi
 

Laringeal Mikrocerrahide CO2 Lazer Aritenoidektomi

Öz F., Yağız C., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Oğuz F., Güçlü E.

Bilateral abduktor vokal kord felci (BAVKF) genellikle tiroidektomi sonrası görülür. Havayolu genellikle yetersizdir. Tarihsel gelişim içerisinde havayolunu açmaya yönelik çok çeşitli ameliyatlar kullanılmıştır. Tedavide amaç daima yeterli bir havayolu oluştururken, ses kalitesini korumak olmuştur. CO2 lazerin larenks mikrocerrahisindeki önemli uygulama alanlarından biri de aritenoidektomidir. Total, subtotal, medial aritenoidektomi ve posterior kordektomi CO2 lazerin uygulandığı yöntemlerdir. Bu yazıda 1997-1999 yılları arasında CTF KBB ve BBC Anabilim Dalı’nda BAVKF nedeniyle CO2 lazer total aritenoidektomi yapılmış 17 hasta ve sonuçları sunuldu. 14 hasta kadın, 3 hasta erkek idi. 16 hasta tiroidektomi sonrası, 1 hasta idyopatik nedenle BAVKF idi. 5 hasta trakeostomili, 12 hasta trakeostomisiz idi. Tüm hastalarda, 7-10 W., superpulse mod, continuous lazer özellikleri kullanıldı. Tüm hastalarda Ossof’un tarif ettiği total aritenoidektomi uygulandı. Tüm hastalarda i.v. peroperatif kortizon, postoperatif 10 gün antibiyoterapi yapıldı. Trakeostomili hastalar postoperatif 3. gün dekanüle edildi. Diğer hastalara postoperatif trakeostomi gerekmedi. Tüm hastalarda yeterli havayolu ve ses kalitesi sağlandı.

CO2 Laser Arytenoidectomy in Laryngeal Microsurgery

Öz F., Yağız C., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Oğuz F., Güçlü E.

Bilateral abductor vocal cord paralysis occurs most often after thyroidectomy operation. Airway is usually not enough. Historically lots of methods were used to supply airway. The aim of the treatment is to supply enough airway with good voice. One of the most important applications of the CO2 laser in microlaryngeal surgery is arytenoidectomy. CO2 laser is used in total, subtotal, medial arytenoidectomy and posterior cordectomy. In this article 17 patients with bilateral abductor vocal cord paralysis who were applied CO2 laser in I.U. Cerrahpasa Medical Faculty between 1997-1999 and the results are presented. 14 of the patients were female and 3 were male. 16 of the cases were due to thyroidectomy operation and 1 of them was idiopathic. Five of the patients had tracheotomy, and 12 of them had not. Superpulse mode continous laser of 7-10 W were used. All of the patients had total arytenoidectomy operation described by Ossof. Perop IV cortisone and postop antibiotics were given to all of the patients. The patients with tracheotomy were decanulated in the postop third day. Postop tracheotomy was not necessary in the other patients. Enough airway and good voice were supplied in all of the patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/23-26

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale