Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Selim Larenks Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde CO2 Lazer ve Soğuk Cerrahi Tekniğinin.....
 

Selim Larenks Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde CO2 Lazer ve Soğuk Cerrahi Tekniğinin.....

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Oğuz F.

Selim larenks lezyonları kişinin hayatını derinden etkileyebilen ses kısıklığının en sık nedenlerinden biridir. Bu patolojinin tedavisine yönelik tedavi seçenekleri teknolojide kaydedilen ilerlemelerle beraber bazı değişikliklere uğramıştır. 1970'li yıllardan itibaren larengolojide kullanılmaya başlanan CO2 lazer tekniğinin sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla kullanımına ilişkin daha net bilgiler oluşmuştur. Biz bu çalışmamızda selim larenks lezyonu nedeniyle opere ettiğimiz hastalarımızın bir kısmını CO2 lazer tekniği ile bir kısmını da soğuk cerrahi teknik kullanarak opere ettik. Çalışmamıza 72 adet hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil ettiğimiz tüm hastalarımıza preoperatif dönemde, postoperatif 1. hafta sonunda, 1. ay sonunda ve 3. ay sonunda olmak üzere toplam 4 kez videolarengostroboskobik inceleme yapıldı. Çalışmaya dahil olan hastalarımızdan 38 adedine soğuk cerrahi teknik, 34 adedine ise CO2 lazer tekniği uygulandı. Çalışmamızda opere ettiğimiz hastalardan 28 adedi polip, 27 adedi nodül, 5 adedi reinke ödemi ve 12 adedi kist idi. Operasyon sonuçları videolarengostroboskobik olarak değerlendirildi. Çalışmamızın sonucunda 1. hafta sonunda soğuk cerrahi teknik daha avantajlı görünürken uzun dönem sonuçları açısından her iki teknik arasında bir fark görülmemiştir.

Comparison of CO2 Laser and Cold Surgery Techniques in Surgical Treatment of Benign Larynx Lesions Using ......

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Oğuz F.

Benign larynx lesions are among the most frequent causes of hoarseness which effects a persons life deeply. There have been some changes in the treatment modalities for this pathology with the advencement of new technologies. CO2 laser techniques which took their place in laryngology starting with 1970's, found clearer application fields with the studies done in later years. In our study we used CO2 laser technique in some of the patients operated for treatment of benign larynx lesions and cold surgery techniques in the remaining patients. 72 patients were included in our study. Videolarygostroboscopic examinations were carried out in preop term, end of postop first week, first month, and third month, a total of 4 times in all of patients included in the study. Cold surgery technique was applied to 38 of the patients included in the study and CO2 laser technique was applied to 34 patients. Of the patients operated in our study, the pathology was polyp in 28, nodule in 27, reinkes oedema in 5, cyste in 12. Results of the operations were evaluated using videolaryngostroboscopy. In the end of the study cold surgery techniques were advantageous in the end of the first week, but there was no difference in the long term results of the two techniques.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/27-31

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale