Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Peritonsiller Abse Bakteriyolojisi
 

Peritonsiller Abse Bakteriyolojisi

Yazıcı M.F., Yücel Z., Güvener G., Konuksal C., Kuşçu V., Köroğlu U.

Peritonsiller abse genellikle üst polde, tonsil kapsülü ile farinksin süperior konstriktör adalesi arasında pürülan materyal birikimidir. Genellikle akut tonsillitin bir komplikasyonu olarak görülür, ancak bir tonsillite eşlik etmeden de ortaya çıkabilir. Disfaji, kulağa vuran ağrı, salivasyon artımı ve trismus en sık rastlanan semptomlardır. Orofarinks muayenesinde yumuşak damak ve uvulanın ödem ve hiperemi eşliğinde asimetrisi ve enfekte tonsil görülür. İnsizyon + drenaj tekniği ile cerrahi drenaj, tercih edilen tedavi yöntemidir. Acil abse tonsillektomi alternatif bir yaklaşımdır. Cerrahi drenaja ek olarak antibiyotik ve analjezikle tedavi desteklenir. Bu çalışmada, 21 peritonsiller abse olgusundan elde edilen pürülan materyaller mikrobiyolojik olarak incelendi, aerob ve anaerob kültürleri yapıldı. A grubu beta hemolitik streptokok %66.7 olguda üredi. Peritonsiller absedeki pürülan materyalin genelde polimikrobik bir karakterde olduğu ve anaerobik bakterilerin önemli bir rol oynadığı değerlendirildi.

The Bacteriology of Peritonsillar Abscess

Yazıcı M.F., Yücel Z., Güvener G., Konuksal C., Kuşçu V., Köroğlu U.

Peritonsillar abscess (PTA) is a collection of pus between the capsule of the tonsil, usually at its upper pole, and the superior constrictor muscle of the pharynx. It usually occurs as a complication of acute tonsillitis or it may arise with no proceeding tonsillitis. Dysphagia, pain referred to the ear, increased salivation and trismus are the most common symptoms. Examination of the oropharynx reveals asymmetry with oedema and hyperaemia of the soft palate and uvula with an infected, swollen tonsil. Surgical drainage by incision and drainage technic is the preferred method of treatment. The alternative method of managing a PTA is to perform emergency abscess tonsillectomy. In addition to surgical drainage the patient is treated with antibiotics and analgesics. The pus from a series of 21 peritonsillar abscesses was examined bacteriologically. All aspirates were cultured for aerobes and anaerobes. Beta haemolytic streptococci group A were cultured in 66.7% cases. The pus of the peritonsillar abcess seems to be caused by a mixed bacterial infection and anaerobic bacteria play a signigicant role.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/32-34

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale