Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Vokal Kord Malign Lezyonlarında Kontakt Endoskopi
 

Vokal Kord Malign Lezyonlarında Kontakt Endoskopi

Öz F., Öz B.

Vokal kord epiteli yüzey hücrelerini görüntüleyerek patolojiler konusunda bize fikir veren kontakt endoskopi yöntemi 12 malign lezyon şüphesi olan hastada kullanıldı. Amaç malign lezyonu kontakt endoskopi yöntemi ile tespit edebilmek ve lezyonun sağlam epitelle olan sınırlarını belirlemekti. 7 hastada skuamöz hücreli karsinom, 4 hastada displazi ve 1 hastada granülasyon dokusu tespit edildi. Lezyonun sağlam doku ile arasındaki sınırlar hakkında görüşlerimiz bildirildi. Kontakt endoskopi yönteminin malign lezyonlardaki kullanımı tartışıldı.

Contact Endoscopy in Malignant Lesions of the Vocal Cord

Öz F., Öz B.

Contact endoscopy method which gives us an idea about pathology by visualizing the surface epithelial cells of the vocal cords, was applied to 12 patients with malignant lesion suspicion. The aim was to detect the malignant lesion and determine the borders between the lesion and normal epithelium by the method of contact endoscopy. In 7 patients squamous cell carcinoma , in 4 patients displasia and in 1 patient granulation tissue was found. Our opinions about the borders between the lesion and normal tissue were reported. The use of contact endoscopy in malignant lesions was discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/40-43

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale