Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Rinoserebral Mukormikozis
 

Rinoserebral Mukormikozis

Tınaz M., Uluğ T., Başerer N., Hafız G., Aktaş E., Ergen M., Kılıç H.

Rinoserebral mukormikozis (RSM) potansiyel olarak oldukça agresif ve genellikle fetal olarak seyreden bir fungal infeksiyondur. Klasik prezentasyon paranasal sinüs ve orbitayla birlikte, nasal mukoza tutulumu şeklindedir. Sıklıkla buna, intrakranial nöral dokuların tutulumu da eklenir. En sık diabetik ketoasidozla birlikte gözlenen RSM immün supresyona yol açan hastalıkların ve güçlü immünosupresif maddelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla, dermografik özelliklerinde değişiklikler göstermiştir. Tedavi altta yatan sistemik sorunun düzeltilmesinin yanısıra agresif cerrahi debridman ile sistemik ve lokal amfoterisin B uygulamasıdır. Biz tip I diabetes mellitus (DM) ve ketoasidozlu, hızlı gelişmiş invazif RSM’li olan 31 yaşındaki bir erkek olgumuzu agresif cerrahi debridman ve sistemik amfoterisin B ile tedavi ettik. Olgunun klinik takdiminin yanısıra, hastalığın karekteristik klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikleri ile beraber tedavisini gözden geçirdik.

Rhinocerebral Mucormycosis

Tınaz M., Uluğ T., Başerer N., Hafız G., Aktaş E., Ergen M., Kılıç H.

Rhinocerebral mucormycosis (RCM) is a potensially aggressive and fatal fungal infection. The classic presentation is involvement of nasal mucosa with the paranasal sinuses and orbit. Beside this intracranial neural tissue, involvement is common. RMC is commonly seen with diabetic ketoacidosis, but the advent of powerful immunosupresive drugs and widespread of immune comprimising, have changed the dermographies of RCM. Treatment includes aggressive surgical debridement, systemic and local amphoterisin B administration while controlling the underlying systemic comorbid factors. We treated our 31 years old male patient with aggressive surgical debridement and systemic and local amphoterisin B who has type I diabetes mellitus and ketoacidosis. We presented our case and reviewed the characteristic clinical, radiological and pathological features of the disease and its treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/46-50

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale