Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Granüler Hücreli Tümör
 

Granüler Hücreli Tümör

Öz F., Öktem F., Oğuz F., Erdamar S.

Granüler hücreli tümör, baş-boyun bölgesinde görülen selim karakterli bir tümördür. Larenkste özellikle kord vokallerin posterior 1/3'lük bölümünde yerleşir. Lezyonu ilk kez tarif eden Abrikossof tümörün kaynaklandığı hücrenin myoblast olduğunu düşündüğünden dolayı granüler hücreli myoblastom adını vermiştir. Ancak sonraki yıllarda tümörün kaynaklandığı hücreye ilişkin pek çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bugün geniş kabul gören görüş tümörün nöral orjinli olduğu yolundadır. Tümörün posterior 1/3 kord vokalde yerleşimi dolayısıyla tanı bazı olgularda tesadüfi olarak konulabilmektedir. Olgumuz ses kısıklığı şikayetiyle kliniğimize başvuran genç bir erkek hastaydı. Genel anestezi altında mikrolarengeal cerrahi uygulanan hastamızın post-operatif 5. aydaki kontrolünde herhangi bir şikayeti olmadığı gözlenmiştir.

Granular Cell Tumor

Öz F., Öktem F., Oğuz F., Erdamar S.

Granular cell tumor (GCT) is a benign tumor seen in the head and neck region. It is located in the larynx, especially on the posterior 1/3 of the vocal cords. Abrikossof, who described the lesion for the first time, named it as granular cell myoblastoma, because he thought that the cells were myoblasts. In later years, there has been several suggestions about the cell type it originates. Today widely accepted opinion is that the cells have a neural origin. Because of the localization of the tumor on the posterior 1/3 of the vocal cords, diagnosis is made coincidentally in some cases. Our case was a young male, who presented with hoarseness. He was operated under general anesthesia with a microlaryngeal approach. Our patient, who had no complaints in the fifth mount postoperatively, is followed up regularly.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/51-53

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale