Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » İlkel Nöroektodermal Tümörler (Olgu Sunumu)
 

İlkel Nöroektodermal Tümörler (Olgu Sunumu)

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Uğur G., Kandemir G., Yıldırım Ş.

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde ilkel nöroektodermal tümör tanısı konan iki olgu, konu ile ilgili literatür ışığında tartışıldı. Olgu: Biri boyun orta hatta, diğeri boynun sol yanını tutan kitle şikayeti ile gelen iki olgu incelendi. Bilgisayarlı tomografide birinci olgu kistik kitle, ikinci olgu ise kafa tabanından sol sternokleidomastoid adale alt 1/3'üne kadar uzanan solid kitle olarak yorumlandı. İlkel nöroektodermal tümör tanısı konan birinci olguda kitle operasyondan kısa süre sonra nüks etti ve kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edildi. Nöroblastom tanısı konan ikinci olgu halen takipte olup nüks yoktur. Sonuç: İlkel nöroektodermal tümörler; immünohistokimyasal, hatta sitogenetik ve moleküler çalışmalarla tanı konabilen, tanı sorunları yaşanan, kombine yaklaşımlarla tedavi edilebilen oldukça saldırgan tümörlerdir.

Primitive Neuroectodermal Tumors

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Uğur G., Kandemir G., Yıldırım Ş.

Objective: The purpose of this study is to present two primitive neuroectodermal tumor cases, treated in our department and to review the literature. Case: Mass lesions, one placed in the neck in the midline and one other placed in the left side of the neck, were presented. In computerized tomography scans, the lesion of the first case was a cystic lesion and the lesion of the second case was a solid lesion, extending from the skull base to the 1/3 inferior part of the left sternocleidomastoid muscle. The first lesion was diagnosed as primitive neuroectodermal tumor and it recurred after first operation. Adjuvant chemotherapy and radiotherapy was made. The second case was neuroblastoma, and it did not recurred. Results: Primitive neuroectodermal tumors can be diagnosed with immunohistochemical, cytogenetical and molecular studies, but diagnostic problems may be seen. These highly invasive tumors can be treated with combined studies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2)/59-63

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale