Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » CPAP Seviyeleri ve Nazal Direnç Arasındaki İlişki
 

CPAP Seviyeleri ve Nazal Direnç Arasındaki İlişki

Korkut N., Özdoğan A., Öktem F., Yüksel S., Pelin Z., Karadeniz D., Kaynak H.

Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları olan ve sürekli pozitif havayolu basıncı (continuous positive airway pressure) kullanan bazı hastalar yüksek CPAP seviyelerine ihtiyaç duyarken diğerleri düşük seviyelerde CPAP basınçlarına cevap vermektedirler. CPAP cihazı nazal havayolu ile uygulandığı için, bu basınç farklarında nazal direncin rolünü ortaya koymaya çalıştık. Bunun için aktif anterior rinomanometri ile CPAP tedavisi alması uygun görülen uyku ile ilişkili solumun bozuklukları olan 23 hastanın nazal direnç ölçümleri yapıldı. Minimal tedavisel CPAP seviyeleri ve nazal direnç arasında korelasyon analizi yapıldı ve bir korelasyon bulunmadı. Sonuç olarak nazal direncin gerekli CPAP düzeyleri üzerine etkisi olmadığı ve bu düzeylerin üst hava yollarının diğer bölümlerindeki kollapsın ciddiyetine bağlı olabileceği kanaatine vardık.

Correlation of CPAP Level and Nasal Resistance

Korkut N., Özdoğan A., Öktem F., Yüksel S., Pelin Z., Karadeniz D., Kaynak H.

Some sleep related breathing disordered patients using Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) need high CPAP levels but others low. As CPAP device is used via the nasal airway, we aimed to explore the role of nasal resistance in these pressure differences. To do this, nasal resistance measurements with active anterior rhinomanometry was performed on 23 patients with sleep related breathing disorders which are decided to treat with CPAP. A correlation analysis of minimal therapeutic CPAP level and nasal resistance was made and found no correlation. We concluded that, nasal resistance doesn’t determine the needed CPAP level and this level may be related with severity of collapse in other parts of upper airway.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/71-74

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale