Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Parotis Bezinde Asinik Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
 

Parotis Bezinde Asinik Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

Çelikyurt C., Yavuzer D.

Asinik hücreli karsinom (ACC- Acinic cell carcinoma) tükrük bezlerinden kaynaklanan nadir bir tümördür. Genelde histolojik özelliklerine bakarak ACC’nin klinik davranışını önceden kestirmek zordur. ACC’nin nadir rastlanması metastazlarının ve rekürrens hızlarının araştırılmasını güçleştirmektedir. Retrograd çalışma planlayan araştırmacılara yararlı olabileceği düşünülerek bu olgu yayınlanmaktadır. 62 yaşında kadın hasta, 1.5 yıldan beri sağ yüzünde kulağının önünde ağrı ve şişlik yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenede sağ parotis bezinde nodüler, sert, mobil kitle saptanarak süperfisyel parotidektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü’nde yapıldı ve vakaya ACC tanısı kondu. ACC’li hastaların yakınmaları diğer parotis tümörü olan hastaların yakınmalarına benzerdir. Süperfisyel parotidektomi veya total parotidektomi uygun tedavi yöntemleridir. Tedavide enükleasyonun yeri yoktur. Prognoz direkt olarak klinik evre ve operasyonun başarısı ile ilgilidir. Günümüzdeki bilgiler hastamızın uzun yıllar izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Acinic Cell Carcinoma in Parotid Gland: A Case Report

Çelikyurt C., Yavuzer D.

Acinic cell carcinoma (ACC) is a rare neoplasm of salivary gland origin. In general, it is difficult to forecast the clinical behavior of an acinic cell neoplasm on a strictly histologic appearance. Because of its rare occurrence the recurrence rate and metastases of ACC can only be studied in series of cases with long-term follow-up. We present this case report hoping to help researchers who plan to do retrospective studies about ACC, to increase the number of patients available for review. 62 year old female patient presented with a slow growing tender mass existing for one and a half years, anterior to lower right ear. Physical examination revealed a nodular, firm, mobile mass in the right parotid gland. A superficial parotidectomy was performed. Histopathological examination was done in the Pathology Department of Kartal Educational and Research Hospital and the case was diagnosed as ACC. The symptoms of patients with ACC are similar to those of patients with other parotid tumors. The proper treatment of ACC is either superficial or total parotidectomy. Surgical enucleation is contraindicated. The prognosis seems to be directly related to the extent of the primary tumor and the type of initial operation. Current data stress the need for long-term follow-up of our patient with ACC.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/75-78

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale