Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Diabetik Sıçanlarda Nazal Mukoza Değişiklikleri
 

Diabetik Sıçanlarda Nazal Mukoza Değişiklikleri

Erişir F., Cansız H., Özdoğan A., Oğuz F., Erdamar S., Özsoy Ö., Karakullukçu M.B.

Diabetes mellitus dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve vücudun enerji metabolizmasını bozarak pek çok sistemde komplikasyonlara neden olan bir hastalıktır. Diabette esas patoloji olan kan glikozu yüksekliğinden çok komplikasyonlar morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. En önemli komplikasyonlar arasında nefropati, retinopati, periferik nöropati, periferik nekrozlar, anjiopatiler ve hayati tehlike yaratan diabetik ketoasidoz (Tip I DM’de) veya nonketotik hiperozmolar koma (Tip II DM’de) sayılabilir. Bu komplikasyonların patogenezinde dejeneratif damar değişiklikleri önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda Swiss albino sıçanlar üzerinde nazal mukozada diabetin yaptığı histopatolojik değişiklikleri göstermeyi amaçladık. Denekler istatistiksel olarak benzer iki gruba ayrıldı (26 diabetik, 23 kontrol). Birinci grupta yer alan sıçanlar 16 saat aç bırakılarak +4 derecede sitrat-HCI karışımında (pH = 4) çözülen 65 mg/kg streptozosin tek doz intraperitonal olarak enjekte edildi. Enjeksiyondan 24 saat sonra aç bırakılan sıçanların diabet olup olmadıkları Q-toluidin yöntemine göre kanda şeker tayini yapılarak anlaşıldı. İkinci grup ise kontrol grubu olarak değerlendirildi. Sıçanların diabet oluşturulmadan (0. gün), 14. gün ve 42. günlerde kuyruk kanları alınarak kanda şeker tayini Q-toluidin yöntemine göre yapıldı. 42. gün eter anestezisi altında bir gece aç bırakılan sıçanlardan nazal mukozadan kartilaj içeren doku parçaları alındı. Normal ve diabetik sıçanların ağırlıkları ve kan şekeri değerlerinin karşılaştırılması NCCS istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Sıçanlardan alınan nazal mukoza parçaları toluidin blue ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Diabetik sıçanların mukozasında lenfoplazmositer iltihabi infiltrasyon, damarlarda intimal kalınlaşma, hyalen değişiklikler ve mast hücresi varlığı gözlendi. Kontrol grubu sıçanların mukozalarında herhangi bir patolojik değişikliğe rastlanmadı. Bu bulgular sistemik bir hastalık olan diabetin mukoza üzerine yaptığı etkiler nedeniyle olabileceği gibi diabete ikincil bir enfeksiyonun etkisiyle oluşmuş olabilir.

Nasal Mucosal Changes in Diabetic Rats

Erişir F., Cansız H., Özdoğan A., Oğuz F., Erdamar S., Özsoy Ö., Karakullukçu M.B.

Diabetes mellitus is a disease that affects millions of people and cause multi-system complications by changing the energy metabolism of the body. Rather than the main pathology in diabetes, which is elevated blood glucose, complications cause significant morbidity and mortality. Most important complications of the disease include nephropathy, retinopathy, peripheral neuropathy, peripheral necrosis, angiopathies, and life threatening diabetic ketoacidosis (for Type I DM) or nonketotic hyperosmolar coma (for Type II DM). Degenerative vascular changes play an important role in pathogenesis of these complications. In our study observation of histopathologic changes of nasal mucosa in diabetic swiss albino rats. Rats were divided into two groups with similar statistical properties (26 diabetic, 23 control). The rats in the first group recieved 65 mg/kg streptozocin dissolved in sitrate-HCI mixture (pH = 4) at +4 degrees intraperitoneally after 16 hours of fasting. 24 hours after the injection, diagnosis of diabetes was assured by blood glucose determination using Q-toluidin method. Second group was assessed as control group. Blood glucose determination with Q-toluidin method was done before the onset of diabetes (day 0), day 14, day 42 from the blood taken from tails. At day 42 nasal mucosal samples are taken from the rats under ether anesthesia after one night of fasting. Comparison of the weights and blood glucoses of diabetic and control rats was performed using NCCS statistical package program. The nasal mucosa samples were evaluated under light microscopy after staining with toluidin blue. Lymphoplasmocyte inflammatory infiltration, intimal proliferation, hyalen changes and presence of mast cells were observed in the mucosa of diabetic rats. No pathologic changes were observed in the mucosa of control rats. These changes may be the result of diabetes as well as an infection secondary to diabetes.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/85-88

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale