Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Bir Servikofasiyal Aktinomikoz Olgusu
 

Bir Servikofasiyal Aktinomikoz Olgusu

Özek H., Aydemir E.H., Ada M., Oğuz O.

Aktinomikoz, tedaviye oldukça direnç gösteren ve uzun süre tedavi gerektiren kronik süpüratif, granülomatöz bir hastalıktır. Servikofasiyal aktinomikoz en sık görülen tipidir. Genellikle mandibula ya da maksillada muhtemelen çürük diş, diş çekimi ya da çene travması sonucu başlar. Bu yazımızdaki olgu, 1986 yılında trafik kazası geçirmiş olup sütür yerinde 4 sene sonra lezyon ortaya çıkmıştır. Tanı konmadan, arka arkaya çıkan kitleler hep total eksize edilmiş ve bu bölgeler deri greftleri ile kapatılmaya çalışılmıştır. Daha sonra hastada servikofasi-yal kitleler ile fistülize alanlar oluşmuştur. Bu noktada tanıda dermatoloji konsültasyonu en önemli rolü oynamıştır. Oldukça uzun takip ve tedavi gerekmektedir. Bu hastada 6 ay süren tedavi ve takip ile sonuç alınabilmiştir.

A Case of Cervicofacial Actinomycosis

Özek H., Aydemir E.H., Ada M., Oğuz O.

Actinomycosis is a chronic, granulomatous, infective disease that requires prolonged medical therapy because of high resistance against therapy. Cervicofacial type is the frequently seen mode. Generally, it is seen in mandible or maxilla after a trauma or extraction of an infected tooth. Our case was diagnosed as cervicofacial actinomycosis 4 years after the initial maxillofacial trauma. Before the final diagnosis, lesions were excised several times and the defects were repaired with skin grafts in several institutions. Later the lesions and tumours were fistulised. The diagnosis was made after a consultation with the dermatologists and the medical therapy was continued for 6 months. Complete healing with residual cosmetic defects was gained.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/89-92

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale