Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Tiroglossal Duktus Kaynaklı Papiller Karsinoma (Olgu Sunumu)*
 

Tiroglossal Duktus Kaynaklı Papiller Karsinoma (Olgu Sunumu)*

Yazıcı M.F., Yücel Z., Güvener G., Önay H.

Tiroglossal duktus kaynaklı karsinom genellikle postoperatif olarak tanı konulabilen, seyrek görülen bir malignitedir. Literatürde yaklaşık 150 olgu bildirilmiştir. Bunların %85’i papiller karsinomdur. Etyolojisi ve tedavi yöntemi tartışmalıdır. Çalışmamızda, boyun anteriorunda tiroglossal duktus kaynaklı kistik kitleyle başvuran 28 yaşında bir olgumuzu sunduk. Uygulanan Sistrunk operasyonunu takiben (kistin, traktusun ve hyoid orta bölümünün eksizyonu) patolojik tanı papiller karsinom gelmiştir. Hasta 2 yıldır takip edilmektedir ve rekürrens bulgusu yoktur. Hastalığın klinik ve histopatolojik özellikleri ve tedavi yöntemleri değerlendirilmiştir.

Papillary Carcinoma on the Thyroglossal Duct

Yazıcı M.F., Yücel Z., Güvener G., Önay H.

Thyroglossal duct carcinoma is a rare malignancy that is usually diagnosed postoperatively. Approximately 150 cases have been reported in the literature. 85% of these were papillary carcinomas. Contraversies exist concerning its nature and its treatment. In this report, we present a 28 year old case with an anterior cervical cystic mass originating in the thyroglossal duct. After a primary Sistrunk procedure (excision of the cyst, the tract connecting it to the foramen cecum and the central portion of the hyoid bone), the histopathologic study demonstrated a papillary carcinoma. At 2 years of follow-up, the patient is asymptomatic without any evidence of recurrence. The clinical and histopathological features and therapeutic options are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/94-97

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale