Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Larinks Kanserlerinde Sialik Asit Değişimleri
 

Larinks Kanserlerinde Sialik Asit Değişimleri

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Yazıcılar O.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş - Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 1997-1998 yıllarında larinks kanseri tanısı konulanlar arasından rastgele seçilen 37 kişiden oluşan birincil tümörlü grup ile nüks larinks kanserli 8 hastalık ikinci gruptan alınan kan ve idrar örneklerinde sialik asit değerleri incelenerek, sialik asidin baş boyun kanserlerindeki prognostik değeri araştırıldı. Bu ölçümler belirli zaman dilimlerinde tekrarlanarak tedavi öncesi, tedavi sonrası erken ve geç dönem sonuçlar sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubundan (15 adet serum, 10 adet idrar seviye tayini) elde edilen değerlerle mukayese edildi. Çalışmamızın sonucunda özellikle kan sialik asit seviyelerinin larinks kanserli hastalarda yükseldiği, nüks vakalarında ise bu yükselmenin en belirgin olduğu tesbit edildi. Bu ölçümlerin kanserli hastalara yönelik sensitivitesi %64, spesifitesi %80 olarak bulundu. İdrardaki değişimlerin ise kandakiler kadar anlamlı sonuçlara ulaşmadığı görüldü. Yapılan bu çalışmanın sonucunda sialik asidin kanserli hasta takibinde kullanılabileceği ancak istatistiki yönden daha belirgin sonuçlar çıkabilmesi için hasta sayısının arttırılması ve en az 3 veya 5 yıl takip edilmesi gerektiği belirlendi.

Sialic Acid Levels in Patients with Laryngeal Cancer

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Yazıcılar O.

We measured the blood and urinary sialic acid levels of 37 patients who were randomly selected among the patients treated for laryngeal cancer at Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine Otolaryngology & Head and Neck Surgery Department between 1997 and 1998. The prognostic significance of sialic acid was investigated by comparing these levels with patients with recurrent tumors (8 cases). These measurements were repeated with certain intervals and resulting pre, early and late posttreatment levels were compared with the control group (15 blood and 10 urine samples) of 15 healthy subjects. We found the blood sialic acid levels high among patients with cancer and this elevation was more significant especially in recurrent cases. We calculated 64 per cent sensitivity and 80 per cent specificity for the cancer patients. The changes in urinary levels were not significant as the blood group. As a conclusion sialic acid could be used for the follow-up of patients with cancer. But we need larger patient groups and longer follow-up periods in order to obtain more reliable results.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/98-104

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale