Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastaya Yaklaşımımız*
 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastaya Yaklaşımımız*

Öktem F., Yener M., Oğuz F., Güçlü E., Hızlı C., Bozan S.

Benign paroksismal pozisyonel vertigo, vestibüler rahatsızlıklardan en sık görülenidir. Belli baş hareketlerinde ortaya çıkan şiddetli ve kısa süreli vertigo, bulantı kusma ve nistagmus ile karakterizedir. Hastalık utriküler ve sakküler otokonilerden kaynaklanan kalsiyum karbonat kristallerinin posterior semisirküler kanalınki en sık olmak kaydıyla semisirküler kanal kupulasını irrite etmesi sonucu oluşur. Etyolojik faktörler arasında utriküler otolitik zarların spontan dejenerasyonu, labirent lezyonu, otitis media, kulak cerrahisi ve anterior vestibüler arterin okluzyonu sayılabilir. Hastalığın teşhisinde anamnez ve fizik muayene önemli rol oynar. Bu çalışmamızda teşhis ve tedavide önemli yer tutan bazı provokatif ve terapötik test ve manevraları gözden geçirip kendi klinik tecrübelerimizi sunduk.

Our Approach to the Patient with Benign Paroxysmal Positional Vertigo

Öktem F., Yener M., Oğuz F., Güçlü E., Hızlı C., Bozan S.

Benign paroxysmal positional vertigo is the most common vestibular disease. The severe and short term vertigo occurs with certain head movements and is characterized with nausea, vomiting and nystagmus. It is most likely because of the posterior semicircular canal cupula irritation with calcium carbonate crystals originating from utricular and saccular otoconia. Among the etiologies, there are utricular otolythic membrane's spontaneous degeneration, labyrinth lesions, otitis media, ear surgery and anterior vestibular artery occlusion. The history and the examination take an important place in the diagnosis. In this study we took a look at some provocative and therapeutic tests and maneuvres used in diagnosis and treatment and presented our clinical experiences.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/105-110

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale