Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Kronik Otitis Media’da Bilgisayarlı Tomografi ile Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması
 

Kronik Otitis Media’da Bilgisayarlı Tomografi ile Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması

Egeli E., Akkaya S., Arslan H.

Ocak 1996 ile Nisan 1997 arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kronik otitis media tanısı ile opere edilen 42 olguda preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) ile operasyon sırasında saptanan bulgular karşılaştırıldı. 22 olgumuza yalnız koronal, 20 olgumuza ise hem koronal hem de aksiyal planda BT çekildi. Kesitler 2 mm kalınlığında, her plan için 12 kesit alınarak değerlendirildi. Orta kulak ve mastoid yumuşak doku kitleleri için %100, kemik destrüksiyonu için %90.1 oranında doğru tanı kondu. Yumuşak doku kitleleri kemik destrüksiyonu ile beraber ise kolesteatom için önemli bir tanı kriteri olduğu kanısına varıldı. Kemik zincir destrüksiyonu ve fasiyal kanal dehissansı için ise çok hassas olmadığı gözlendi.

Comparison of the Computed Tomography and Surgical Findings in Chronic Otitis Media

Egeli E., Akkaya S., Arslan H.

In forty-two patients with chronic otitis media, we compared preoperative computed tomography (CT) scanning with surgical findings between January 1996 and April 1997 in Yüzüncü Yıl University Medical School Hospital. In our study, 22 cases were examined in only coronal plane and 20 cases were examined both in coronal and axial planes with 2 mm section thickness. Positive predictive values of preoperative CT were 100% for middle ear and mastoid soft tissue masses, 90.1% for bone destruction. The CT findings of soft tissue masses associated with bone erosion was highly correlated with surgical cholesteatoma. Preoperative CT was not more sensitive for identification for facial canal dehiscence and destruction of the bony chain.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/117-120

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale