Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Travmatik Kulak Zarı Perforasyonlarında Patch Materyal Olarak Tegaderm Kullanılması
 

Travmatik Kulak Zarı Perforasyonlarında Patch Materyal Olarak Tegaderm Kullanılması

Aktaş D., Özturan O., Çokkeser Y., Miman M.C., Kızılay A.

Perforasyon boyutları 3 mm’nin altında olan, 18'i tokat, 2'si blast injuri, 2'si kronik persistan zar perforasyonu, toplam 22 olguda Tegaderm uygulandı. Olguların kontrol muayeneleri 2 ay ile 3 sene arasında değişen sürelerde yapıldı. Olgular iyileşme oranı ve gelişen geç komplikasyonlar bakımından değerlendirildi. Travma nedeni tokat olan 18 olguda perfore kulakların çoğunluğu sol kulak idi. İşitme düzeyleri, blast travmaya maruz kalan iki olgu hariç, normal veya normale yakın düzeylerde idi. Olguların 20'sinde (%95.6) zardaki perforasyon tamamen kapandı. Erken veya geç komplikasyon da saptanmadı. Tegaderm, steril, kolay uygulanabilir ve transparan olduğundan perforasyonun kapanıp kapanmadığının gözlenebilmesini sağladığından, tercih edilebilecek bir patch materyalidir.

Use of Tegaderm as the Patch Material in Tympanic Membrane Perforations

Aktaş D., Özturan O., Çokkeser Y., Miman M.C., Kızılay A.

Tympanic membrane perforations in 22 patients were treated with Tegaderm as the patch material. Perforations were resulted from slap (n: 18), blast injury (n: 2) and chronic persistent perforation which were less than 3 mm. Patients were followed-up between the periods of 2 months to 3 years. The ratio of healing and the development of late complications were evaluated. The rates of healing and the development of the complications were evaluated. In 18 patients -most of the perforated ears were left- were caused by slap trauma. Regarding the hearing level, with the exception of two patients influenced by blast trauma, all the patients have normal or near-normal hearing level. The tympanic membrane perforation of 20 patients (95.6%) healed completely. Neither early nor late complications were found. Tegaderm is preferable material to use in traumatic tympanic perforations as a patch material because of its sterility, easy appliance and transparency allowing to observe the closure of perforations without any further intervention.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/121-124

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale