Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » İstanbul’da Okul Öncesi ve Okul Çağındaki Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Prevalansı ve Risk Faktörleri
 

İstanbul’da Okul Öncesi ve Okul Çağındaki Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Prevalansı ve Risk Faktörleri

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Özer E., Öztürk Ö., Bekiroğlu N.

Amaç: Sekretuar otitis media (SOM) çocukluk çağında sık görülen hastalıklardan biridir. İstanbul’un Üsküdar bölgesinde yapılan çalışmada okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda SOM prevalansının ve SOM’un risk faktörleri ile olan ilişkisinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma planı ve yöntemler: İstanbul’un Üsküdar bölgesinde yapılan çalışmamıza okul öncesi ve okul çağındaki toplam 539 çocuk katıldı. Otolojik muayene sonrası SOM tespit edilen olgulara timpanogram uygulandı. Tip B timpanogram elde edilenler SOM olarak kabul edildi. Çalışmaya katılanlarda akut otitis media geçirme sıklığı, allerji öyküsü, tonsillektomi-adenoidektomi-ventilasyon tüp tatbiki öyküsü, anne sütü ile beslenme süresi, uyku düzeni, noktüri, kronik hastalık öyküsü ve sürekli kullanılan ilaçlar hazırlanan anket yardımı ile sorgulandı. Olguların cinsiyeti, yaşı, sosyoekonomik durumu ve okul başarıları göz önüne alınarak sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda genel SOM prevalansı %9.0 iken bu oran 3-6 yaş grubunda %13.6, 6-9 yaş grubunda %7 olarak tespit edildi. SOM’un risk faktörleri ile olan ilişkisi belirlendi. SOM’lu olguların okul başarısının ve derslere konsantrasyon seviyesinin normal popülasyona göre düşük olduğu tespit edildi. Sonuç: SOM okul öncesi ve okul döneminde sık görülen bir hastalıktır. Kognitif yetenekleri ve lisan gelişimini etkileyen SOM’un risk faktörleri ile olan ilişkisinin ortaya konulması tedavi protokollerinin düzenlenmesini etkileyecektir.

Prevelance and Risk Factors for Secretory Otitis Media in Pre-School and School Children in Istanbul

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Özer E., Öztürk Ö., Bekiroğlu N.

Objectives: Secretory otitis media (SOM) is a serious healthcare concern worldwide but few reliable data exists on the prevelance of SOM in the developing countries. An epidemiologic study was undertaken in a district of Istanbul, Turkey to determine the prevelance of SOM in a developing country. Design and Methods: 539 pre-school and elementary school children participated in this study, ages 3 to 9 years. Tympanograms were obtained due to otological examination of which were Type B curves. The relationship of SOM with a history of acute otitis media, allergy, tonsillectomy-adenoidectomy-ventilation tube placement, breast feeding period, nocturia, sleep disturbance, chronic diseases and drugs is searched. The age, sex, socioeconomical condition and school success of the patients are also evaluated. Results: The overall prevelance of SOM was 9.0%, with 14% between ages 3 to 6 and 7% between 6 to 9 years. The relationship of SOM with various risk factors is determined. Conclusion: SOM, which may cause adverse developmental effects such as delayed language development, is a common disease in childhood and is closely related to various risk factors.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(1)/9-16

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale