Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Medializasyon Laringoplastide "Gore-Tex" Kullanımı
 

Medializasyon Laringoplastide "Gore-Tex" Kullanımı

Almaç A., Üstündağ E., Keskin G., Özkarakaş H., Boyacı Z.

Tek taraflı vokal kord paralizilerinde glottik açıklığı kapatmak amacıyla çeşitli teknikler tarif edilmiştir. Amaç paralize vokal kordu median pozisyona getirerek sabitlemek ve bu şekilde fonasyonda düzelme sağlamaktır. Bu çalışmada, medializasyon amacıyla, implant materyali olarak "Gore-Tex" (expanded polytetrafluoroethylene, e-PTFE) kullanılmıştır. Tavşan larenksleri üzerinde çalışılarak bu materyal ile medializasyon yapılmış ve materyalin doku ile uyumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan seri kesitlerde, Gore-Tex implantı yerleştirilen larenkslerin, 3. ayda yapılan histopatolojik incelemesinde, fibröz kapsülün orta derecede oluştuğu, allerjik yanıtın olmadığı izlenmiştir. Sınırlı derecede yabancı cisim reaksiyonu ve kronik inflamasyon varlığı saptanmıştır. Gore-Tex’in semiporöz yapısı, kimyasal olarak inert olması, stabil yapısı ve gereğinde kolaylıkla çıkarılabiliyor olması da avantaj olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular literatür verileri ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

The Usage of "Gore-Tex" in Medialization Laryngoplasty

Almaç A., Üstündağ E., Keskin G., Özkarakaş H., Boyacı Z.

Various techniques have been described in order to close the rima glottis in unilateral vocal fold paralysis. The aim is to stabilize the vocal fold in median position to provide improvement in phonation. In this study, "Gore-Tex" (expanded polytetrafluoroethylene, e-PTFE) has been used as an implant material in medialization laryngoplasty. Using this material on rabbits’ larynges has performed the medialization to evaluate the soft tissue response. In serial specimens, the larynges that Gore-Tex implant was performed have been observed and found that at the-third-month histopathologic observation the fibrous capsule was moderate and the allergic response was none. Limited amount of foreign body response and chronic inflamation was seen. The semiporous structure of the Gore-Tex, being chemically inert with its stability and being easily removable when needed appears to be other advantages. The results have been compared and discussed with the literature knowledge.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(1)/17-20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale