Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Pediatrik Gastroözofageal ve Laringofaringeal Reflü
 

Pediatrik Gastroözofageal ve Laringofaringeal Reflü

Toprak M., Ada M., Öktem F., Yener M., Bozan S.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi birimlerine ses kısıklığı, boğaz temizleme hissi, boğazda yanma, öksürük, ses yorgunluğu gibi şikayetlerle başvuran hastalarda yapılan araştırmalar bunların ciddi sayılabilecek bir bölümünde gastroözofageal reflünün varlığını ortaya koymuştur. Larinksin endoskopik görüntülenmesinin yanı sıra 24 saatlik çift probla yapılan pH ölçümü gibi objektif yöntemlerle faringeal reflünün varlığı kanıtlanabilmektedir. Asit reflüsü çocukları daha fazla ve daha değişik şekillerde etkilemektedir. Laringomalazi, laringospazm, krup, darlıklar, sinüzit, vokal nodül, vokal granülom, ani çocuk ölümleri, uyku bozuklukları gibi antitelerin etyolojisinde reflünün de rolü üzerinde durulmaktadır. Çocuk yaş grubunda pH metrenin kullanımında sorunlar çıkması sebebiyle tercih edilen yaklaşımlar arasında detaylı anamnez, endoskopik görüntüleme ve ampirik önlemler gelmektedir. Anabilim dalımıza ses bozukluğu şikayetiyle başvuran 20 çocuk değerlendirmeye alındı ve videostroboskopik görüntüleme ile larinks ve farinksteki reflüye sekonder meydana gelen değişimler ortaya konuldu. Çalışmamızda Kulak Burun Boğaz polikliniklerine ses ve solunum şikayetleriyle başvuran çocukların dikkate değer bir bölümünde reflü olabileceğinin altını çizmek istedik. Bu amaçla vakalarımızı sunarken literatür bilgilerini gözden geçirdik.

Pediatric Gastroesophageal and Laryngopharyngeal Reflux

Toprak M., Ada M., Öktem F., Yener M., Bozan S.

Investigations in the patients who were referred Ear-Nose-Throat Departments with the complaints of hoarseness, throat cleaning, cough and voice fatigue, revealed presence of gastroesophageal reflux in most of these patients. Objective methods such as endoscopic visualization of the larynx and 24 hour double probe pH monitorization demonstrate reflux in pharynx. Acid reflux affects children more readily and in a different way. In the etiology of laryngomalasia, laryngospasm, croup, stenosis, sinusitis, vocal nodules, vocal granulomas, sleep disorders and sudden infant death syndrome reflux is blaimed to have a major role. As it is hard to use pH meter in the pediatric age group, history, and endoscopic visualization of the larynx and empirical prevention are the preferred measures in the evaluation of these patients. In this study we evaluated 20 children who presented with voice disorders and changes in the larynx and pharynx secondary to reflux demonstrated with stroboscopic visualization. The aim of this study is to draw attention to this important disorder in the patients who present with voice and respiratory disorder problems with the review of current literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(1)/22-27

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale