Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Larinks Kanseri Etyolojisinde Laringofaringeal Reflünün Yeri
 

Larinks Kanseri Etyolojisinde Laringofaringeal Reflünün Yeri

Toprak M., Ada M., Öktem F., Öztürk Ö.

Sigara ve alkol başta olmak üzere pek çok faktörün larinks kanseri etyolojisindeki yeri, çok uzun zamandır kulak burun boğaz uzmanları ve bu hastalığın tedavisi ile uğraşan diğer tüm branşların ilgi odağı durumundadır. Gastroözofageal reflü kavramına ek olarak son dönemde ortaya atılan ve giderek popülerleşen laringofaringeal reflünün larinks kanseriyle ilişkisi bu tip pek çok çalışmaya konu oluşturmaktadır. Bu amaçla İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda larinks kanseri nedeniyle takip ve tedavi edilen 12 hastaya çift problu 24 saatlik pH monitörizasyonu uyguladık. 12 hastanın 11’inde faringeal probla, 7’sinde ise özofageal probla anormal pH değerleri kaydettik. Elde ettiğimiz sonuçları, literatürdeki benzerleriyle birlikte özetleyerek laringofaringeal reflünün larinks kanseri etyolojisindeki olası yerini vurgulamak istedik.

The Place of Laryngopharyngeal Reflux Among the Etiological Factors of Laryngeal Cancer

Toprak M., Ada M., Öktem F., Öztürk Ö.

The role of various factors, especially cigarette smoking and alcohol consumption, on the laryngeal carcinogenesis is a research subject for the otolaryngologists and all other specialities interested in this disease. In addition to gastroesophageal reflux disease, the relation of laryngopharyngeal reflux and laryngeal cancer has recently become a popular topic of various studies. For this purpose we applied double probe 24 hour pH monitorization to a group of twelve patients with laryngeal cancer at Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine Department of Otolaryngology & Head and Neck Surgery. We recorded eleven abnormal pH levels with pharyngeal probe and seven abnormal pH levels with esophageal probe. We summarized the results of our study and others in the literature and wanted to underline the possible link between cancer and reflux.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(1)/28-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale