Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Bronşiyal Astımda Nazal Lavajda Nitrik Oksit Metabolitleri
 

Bronşiyal Astımda Nazal Lavajda Nitrik Oksit Metabolitleri

Tutluoğlu B., Gümüştaş M.K., Müsellim B., Anakkaya A.N., Güzeyli F.M., Erdener F., Yılmaz G. K., Gemicioğlu B., Kuyucu T. Y.

Nitrik oksidin (NO) bronşiyal inflamasyonu belirlemede iyi bir marker olduğu kabul edilmektedir. Ekspire edilen havada NO ölçümlerinin astım ve bronşektazi gibi havayolu inflamasyonu olan hastalarda arttığını gösteren çalışmalar vardır. Kolay uygulanabilir bir yöntem olmasının yanı sıra ucuz da olması nedeniyle nazal lavaj sıvısında NO metabolitleri olan NO-2 ve NO-3 ölçümlerinin, hava yolu inflamasyonunun derecesi ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi hakkında bize fikir verebilecek bir yöntem olup olmadığını araştırmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmaya 23’ü astım atağında, 20’si stabil dönemde hafif astmalı, 14’ü sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 57 kişi alınmıştır. Çalışmaya alınan olgulara rutin tetkiklerinin yanı sıra nazal lavaj uygulanarak, nitrit/nitrat düzeyleri Griess yöntemine dayanan kalorimetrik yöntemle ölçülmüştür. Nazal lavaj NO metabolit seviyeleri astım atağındaki hastalarda 35.2±10.3 mcg/dl, hafif astımlılarda 26.8±7.4 mcg/dl, kontrol grubunda ise 20.2±6.3 mcg/dl olarak ölçülmüştür. Buna göre akut astımlıların nazal lavaj NO metabolit seviyeleri hem hafif astmatiklerden (p<0.001) hem de kontrol grubundan (p<0.001) anlamlı derecede yüksektir. Hafif astımlıların nazal lavaj NO metabolitleri ise kontrol grubundan anlamlı olarak yüksektir (p<0.05). Çalışmamızda astım atağındaki hastalarda nazal lavaj NO metabolitleri ile FEV1 arasında anlamlı korelasyon saptanamamış olmasına rağmen değerlerin anlamlılığa yakın olması dikkati çekmiştir (p=0.07; R=0.544). Buna karşılık periferik eozinofili ile nazal lavaj NO metabolitleri arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (R=0.698; p<0.001). Sonuç olarak bu çalışmada astımlılarda nazal lavajda NO metabolitlerinin ölçümünün, özellikle ekspirasyon havasında NO saptanması mümkün olmayan merkezlerde, astımın monitörizasyonunda kullanılabilecek bir kriter olduğunu düşündürecek bulgular elde ettiğimizi düşünmekteyiz.

Nitric Oxide Metabolites (Nitrite/Nitrates) in Nasal Lavage Fluid of Patients with Asthma

Tutluoğlu B., Gümüştaş M.K., Müsellim B., Anakkaya A.N., Güzeyli F.M., Erdener F., Yılmaz G. K., Gemicioğlu B., Kuyucu T. Y.

In a variety of respiratory diseases characterised by airway inflammation exhaled NO is raised. The aim of the present study is to measure the nitric oxide metabolites-nitrite/nitrates in the nasal lavage fluid of the asthmatic patients, thus trying to define the airway inflammation in an easier and cheaper way as compared to the exhaled NO assessments. 43 asthmatic patients-23 in acute attack and 20 in stable position-and 14 healthy control subjects have been enrolled in the study. Nitrite/nitrate levels were measured by the calorimetric assay using the Griess reaction. The levels of NO metabolites in acute asthma attack was 35.8±13.4 mmol/L. This level was 26.8 (9.6 mmol/L for stable asthmatics and 19.7±4.6 mmol/L for control group. Nitrite/nitrate levels were very significantly higher in the acute asthma group when compared to the control group (p<0.001) and this level was still meaningful in relation to the stable asthmatic patients. Also a significant positive relationship was found in acute asthma group between NO metabolites in nasal lavage fluid and peripheral eosinophilia (R=0.698; p<0.001). The same significant relationship was not observed between nasal lavage NO metabolites and FEV1 of subjects; but as p value was very close to significancy borders (p=0.07), we believe that this issue is also worthwhile to be investigated. In the light of these findings we concluded that measurement of nitrite/nitrate in nasal lavage is both easy to perform and a useful indicator for evaluating the extent of the asthmatic inflammation in airways.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(1)/45-50

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale