Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi*
 

Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi*

Üstündağ E., Keskin G., Boyacı Z., Karabaş L.

Rijit endonazal endoskospik ve fonksiyonel endoskopik tekniklerdeki gelişmelere paralel olarak nazalakrimal obstrüksiyon tedavisinde endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi tekniğine karşı ilgi uyanmıştır. Gelişmeleri takiben günümüzde endoskopik teknik eksternal konvansiyonel tekniğe alternatif olarak yer almaktadır. Bu teknikte cilt insizyonuna gerek yoktur, daha az travmatiktir ve medial kantal yapılara zarar verilmez. 1999 yılında, lakrimal obstrüksiyonu olan 10 hastaya bu teknik uygulandı. Tüm hastalar preoperatif klinik semptomlar, lakrimal irrigasyon ve dakriyosistografi ile değerlendirildi. İntraoperatif ve erken postoperatif dönemde komplikasyon gözlemlemedik. Hastalar postoperatif 1. gün, 7. gün, 1. ay, 2. ay, 3. ay ve 4. ayda kontrol edildi. İkinci ayın sonunda silikon tüp çıkarılmasını takiben lakrimal pasaj açıklığı serum fizyolojik irrigasyonu ve modifiye Jones Testi I ile araştırıldı. Tüm hastalarda irrigasyon ve fluoresein testlerinde başarılı geçiş saptandı.

Endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy

Üstündağ E., Keskin G., Boyacı Z., Karabaş L.

The advent of the rigid endonasal endoscope and the development of functional endoscopic sinus surgery (FESS) technique have awakened interest in endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy (EESC-DCR) in treating nasolacrimal obstruction. Since the development of endonasal microsurgical technique, the endonasal approach presents itself as an alternative choice to the conventional external approach. This technique is far less traumatic and avoids the need for a skin incision and the disruption of the medial canthal structures. In 1999, 10 patients suffering from lacrymal system obstruction underwent EESC-DCR. All patients were evaluated by preoperative assessment including clinical symptoms (epiphora, purulent secretion, sac swelling), lacrimal irrigation and outflow obstruction on conventional dacryocystography. No intraoperative and early postoperative complications were observed. Six postoperative follow-up visits were scheduled at 1st day, 7th day, 1st month, 2nd month, 3rd month and 4th month. After removal of silicone tube at 2nd month, the patency of the lacrimal passage was investigated by saline irrigation (for anatomic patency) and by modified Jones Test I (for physiologic patency). All patients were found as success patency by irrigation and fluorocein test were performed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(2)/80-83

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale