Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Parotis Tümörlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Yardımcı Tanı Yöntemlerinin Etkinliği*
 

Parotis Tümörlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Yardımcı Tanı Yöntemlerinin Etkinliği*

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Susaman N., Keleş E., Demirbağ E.

Parotis bezi tümörleri relatif olarak seyrek görülmelerine rağmen teşhis ve tedavileri komplike olan, histopatolojik özelliklerine göre farklı biyolojik davranışlar gösteren tümörlerdir. Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne 1992-1998 yılları arasında parotiste şişlik şikayeti ile başvuran, yaşları 7-65 arasında değişen, 15’i erkek, 25’i kadın 40 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yardımcı tanı yöntemleri (bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve sialografi) kullanılarak yapılan preoperatif evreleme ile postoperatif histopatolojik evreleme karşılaştırıldı ve olgularımızın histopatolojik dağılımı yapıldı. İki evreleme arasında önemli bir fark olmadığı görüldü. Postoperatif histopatolojik sonuçlar, 25 olguda benign (%62.5), 3 olguda malign (%7.5) tümör olmak üzere, 11 olguda (%27.5) enfeksiyon ve 1 olguda mukosel (%2.5) olarak rapor edildi. Olgular 3 ay - 4 yıl arasında takip edildi ve bu süre içinde sadece bir olguda postoperatif 2. yılda nüks görüldü. Sonuç olarak yardımcı tanı yöntemlerinden, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve sialografi, preoperatif evrelemeye yardımcı olmakla birlikte, benign-malign ayrımını yapmakta yetersizdir. Bu yöntemlerle, kitlenin benign-malign ayrımı yapılamadığına göre, sadece evrelemeye yardımcı olmaları amacıyla parotiste şişlik şikayeti ile gelen her olguya, bu tetkiklerin mutlak yapılması gerekliliğine inanmamaktayız.

The Effectiveness of Assisted Diagnostic Techniques in the Preoperative Staping of Parotid Tumors

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Susaman N., Keleş E., Demirbağ E.

Although the parotis gland tumors exist sparsely, they are the tumors that show different biological attitudes in diagnosis and treatment according to their histopathological peculiarity. This study is based of the patients who applied to the ENT Department of the University of Fırat from 1992 to 1998 with the complaint of a tumor between ages of 7 to 65. The files of forty patients, fifteen of whom are male and the rest female, were studied retrospectively. By using assistance diagnosis methods (computerized tomography, ultrasonography, and sialography) the preoperative stage was compared with postoperative histopathological stage and the histopathological dispersion of the cases was done. It was observed that there wasn’t an important difference between the two stages. The postoperative histopathological results were reported as shown below: benign in 25 cases (62.5%), malign tumor in 3 cases (7.5%), in 11 cases infection (27.5%) and in one case mucosel (2.5%) was observed. The cases were observed from 3 months until 4 years. Only in one case, within that duration, in the postoperative second year recurrence was found. As a result by the assistance diagnosis methods, the computerized tomography, ultrasonography and sialography aren’t sufficient in the separation of benign and malign although they help in preoperative stage. As benign, malign separation can’t be done by these methods, we don’t belive that these investigations should be applied to all patients who come to the hospital with the complaint of a parotis tumor.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(2)/91-94

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale