Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Fasial Sinir Nörinomları
 

Fasial Sinir Nörinomları

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Erem M.

Yüz felci nedenleri arasında yer alan fasial nörinomlar nadir raslanan patolojiler olup literatürde 1994 yılına dek 300 civarında vaka bildirilmiştir. Klinik tablonun Bell paralizisine benzerliği ve uzun dönem sessiz gidişatı nedeniyle tanısı, kalıcı fasial paralizi riski nedeniyle de tedavisi önem arzeder. Temel prensip olarak, yüz felci ile başvuran her hastaya eksiksiz bir fizik muayene ve laboratuar incelemesi yapılmadan durum idiopatik olarak kabul edilmemeli ve altta yatan olası bir tümör mutlaka ekarte edilmelidir. Tanı kesinleştikten sonra ise paralizinin süresi ne kadar uzun olursa olsun mutlaka fasial sinirin devamlılığı sağlanmaya çalışılmalıdır. Fasial nörinomlu üç hastamızı sunarken bu tümörlere genel yaklaşım ve tedavi prensiplerini gözden geçirmek istedik.

Facial Neuromas

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Erem M.

Facial neuromas are rare tumors and only 300 cases had been reported until 1994. Due to similarity of clinical presentation with Bell’s palsy and prolonged and silent course, the surgeon should keep in mind the possibility of this kind of lesion. Also the treatment is important because of the presence of facial palsy. Ethiology of facial paralysis should not to be accepted as idiopathic before complete physical examination and laboratory work-up. After the diagnosis is certain, the continuity of the facial nerve should be established no matter how long the duration of the facial palsy. We reviewed the approach and treatment principles while presenting our three cases of facial neuroma.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(2)/95-100

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale