Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Baş Boyun Epidermoid Kanserli Hastalarda Serum Karsinoembriyonik Antijen ve Ferritin ......
 

Baş Boyun Epidermoid Kanserli Hastalarda Serum Karsinoembriyonik Antijen ve Ferritin ......

Soylu L., Paydaş S., Özcan C., Görür K., Talas D.

Biyolojik belirleyiciler (marker) ile kanserlerin birlikteliği uzun yıllardır bilinmektedir. Karsinoembriyonik antijen (CEA) ilk defa Gold ve Freedman tarafından kolorektal kanserlerin yeni bir tümör belirleyicisi olarak tanımlanmıştır. Kanserli hastaların serumlarında CEA ve ferritin düzeyleri sıklıkla yüksektir. Tümör belirleyicilerinin potansiyel kullanım alanları tümör kütlesinin küçülmesinin monitörizasyonu, tedaviden sonra rekürrenslerin ve metastazların saptanması ve tedaviden sonra belirleyicinin serumdaki ilk düzeyleri veya değişikliklerine göre prognozun saptanmasıdır. Baş boyun kanserli hastalar için henüz güvenilir bir serum tümör belirleyicisi mevcut değildir. Baş boyun epidermoid kanserli 47 hastanın tedavi öncesi ve sonrası serum CEA ve ferritin seviyeleri saptandı ve sonuçlar 23 kontrol hastasınınkilerle kıyaslandı. CEA ve ferritin düzeylerinin ortalama değerleri baş boyun epidermoid kanserli hastalarda kontrol hastalarından anlamlı olarak büyüktü. Teşhis sırasında hastaların %21.7’sinde CEA düzeyleri (5 ng/ml’den büyük) ve %29.78’inde ferritin düzeyleri anormaldi (300 ng/ml’den büyük). Tedavi sonrası CEA’nın ortalama değerleri, tedavi öncesinden anlamlı bir şekilde düşüktü. CEA ve ferritin düzeyleri ile tümör evresi, lenf nodu tutulumu ve tümör diferansiyasyonu arasında bir korelasyon bulunamamıştır.

Diagnostic and Prognostic Value of CEA and Ferritin Levels in Patients with Head and Neck Epidermoid Carcinoma

Soylu L., Paydaş S., Özcan C., Görür K., Talas D.

The association of biologic markers with cancer has been recognised for many years. Gold and Freedman first described carcinoembriogenic antigen (CEA) as a new tumor specific antigen for colorectal cancer. The levels of CEA and ferritin are often elevated in the serum of patients with cancer. Potential uses of tumor markers include monitoring reduction in tumor mass, detecting recurrences or metastases after therapy, and predicting patient prognosis based on initial levels of a marker or changes in serum levels after therapy. A reliable serum tumor marker, appropriate for head and neck cancer, is not yet available. The serum CEA and ferritin levels of 47 patients with epidermoid carcinoma of the head and neck were determined before and after treatment, and results were compared with 23 control patients. The mean value of CEA and ferritin levels was significantly higher in head and neck epidermoid cancer patients than in control patients. At the time of diagnosis 21,7 % patients had abnormal CEA (greater than 5 ng/ml) and 29,78 % patients had abnormal ferritin (greater than 300 ng/ml) levels. Post therapy mean value of CEA was significantly lower than pretreatment mean value. There was no correlation between tumor stage, lymph node involvement, tumor differentiation and CEA, ferritin levels.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(2)/109-115

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale