Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Boyun Diseksiyonu ve Radyoterapi Sonrası Tükürük Akımında Meydana Gelen Değişiklikler*
 

Boyun Diseksiyonu ve Radyoterapi Sonrası Tükürük Akımında Meydana Gelen Değişiklikler*

Çınar U., Turgut S., Alkan Z., Özdoğan H.C.

Oral hijyenin sürdürülebilmesi için normal tükürük akımı varlığı gerekmektedir. Tükürük akımındaki azalma dişlerde problemlere ve semptomatik kserostomiye neden olabilmektedir. Submandibuler glandlar normal tükürük akımının %70’ini oluşturmaktadır. Çalışmamızda boyun diseksiyonu sırasında submandibuler gland eksizyonu yapılan 23 olgunun istirahat ve uyarılmış tükürük akımları incelendi. Cerrahi sonrasında radyoterapi gören 17 olgunun istirahat tükürük akımı ortalaması (istirahat TAO) 0.389 ml/dk, uyarılmış tükürük akımı ortalaması (uyarılmış TAO) ise 0.881 ml/dk olarak bulundu. Cerrahi tedavi sonrasında radyoterapi görmeyen altı olguda istirahat TAO 0.680 ml/dk, uyarılmış TAO 1.573 ml/dk olarak tespit edildi. Bu değerler kontrol grubunun istirahat TAO 0.597 ml/dk ve uyarılmış TAO 1.427 ml/dk değerleri ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada radyoterapi gören grupta uyarılmış TAO’nda kontrol grubuna ve radyoterapi görmeyen gruba kıyasla istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edildi (p<0.05). Baş-boyun kanser tedavisinde özellikle radyoterapi gören hastalarda tükürük akımında azalma olabileceği dikkate alınmalıdır.

Changes of Salivary Flow after Neck Dissection and Radiotherapy

Çınar U., Turgut S., Alkan Z., Özdoğan H.C.

Normal salivary flow is important for maintaining good oral hygiene. Lack of normal flow predisposes to an increased incidence of dental caries and symptomatic xerostomia. The submandibular glands are responsible for 70% of resting salivary flow. In our study stimulated and unstimulated salivary flow rates were examined on 23 cases whose submandibular salivary glands were removed unilaterally or bilaterally during neck dissection compared with control group. Mean salivary flow (MSF) at rest of 17 cases who had postoperative radiotherapy (RT) was found 0.389 ml/min, mean stimulated salivary flow was found 0.881 ml/min MSF at rest of 6 cases who didn’t have postoperative RT was found 0,680 ml/min and stimulated MSF was found 1.573 ml/min. In the control group MSF at rest was found 0.597 ml/min and stimulated MSF was found 1.427 ml/min. Statistically significant decrease in stimulated MSF was found in RT group when compared with the control and without RT groups (p<0.05). The submandibular gland excision with RT can change the MSF. Because of these the problem caused by radiotherapy decrease in the salivary flow has to be thought.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38(2)/116-119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale