Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Migren Benzeri Atakta Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Potansiyelleri: Deneysel Hayvan Modeli
 

Migren Benzeri Atakta Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Potansiyelleri: Deneysel Hayvan Modeli

Yalçın Ş., Çelik O., Öztürk A.

Migren Benzeri Atakta Uyarılmış Işitsel Beyin Sapı Potansiyelleri: Deneysel Hayvan Modeli Serotonin en önemli nörotransmitterlerden biri olarak bilinir. Migrende, amin yapısındaki bu nörotransmitterin düzeyi etkilenir. Plazma serotonin düzeyi migren atakları sırasında düşer. Rezerpinin amin serbestleştirici etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, otuzüç guinea pig'te intraperitoneal rezerpin verilerek migren benzeri ataklar oluşturuldu. Daha sonra uyarılmış işitsel beyin sapı potansiyelleri kaydedildi. Rezerpin verilmesinden iki saat sonra tüm absolü ve interpik Iatanslarda artma başladı ve üçüncü saatte bu artış maksimuma ulaştı; daha sonra başlayan azalma onikinci saate kadar devam etti. Bu sonuç, esas olarak, rezerpin verilerek oluşturulan migren benzeri atakta beyin sapı etkilenimini yansıtmaktadır. Başlangıç değerlerine yaklaşan geç dönem Iatans verileri.. bu değişikliklerin geçici olduğuna ve serotonin düzeyindeki değişikliklere bağlı olabilece ği şeklinde yorumlanabilir.

Auditory Brainstain Evoked Potantials in Migraine-Like Aattack:An Experimental Animal Model

Yalçın Ş., Çelik O., Öztürk A.

Serotonin is known as one of the most important neurotransmitters. This amine structured neurotransmitter Ievel is influenced in migraine. Plasma serotonin Ievel is essentially decreased during migraine atacks. It is known that reserpine has an amine-releasing effect. In this study, migraine-Iike episodes were constituted in thirty-three guinea pigs by intraperitoneal reserpine administration. Then the auditory brainstem evoked potentials were recorded. All absolute and interpeak lalency values were initially increased at the second hour of reserpine administration and reached to the maximum values at third hour, and then gradually decreased up to twelfth hour. This result mainly reflects the brainstem involvement in migraine-Iike attack induced by reserpine administration. Subsequent Iatency parameters which are close to baseline values may be attributed to the fact that these changes are temporary and follow the variations in the serotonin Ievels. .

Türk Otolarengoloji Arşivi 38-3 Syf:137-144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale