Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Uzun süreli stomal sol. yapan total Lar. Hastalarda Trakea muko.elektron mikroskobik incelenmesi
 

Uzun süreli stomal sol. yapan total Lar. Hastalarda Trakea muko.elektron mikroskobik incelenmesi

Çınar U., Ersoy A., Vural Ç., Turgut S., Oktar H.

Larinks kanseri nedeni ile total larinjektomi geçiren hastalarda uzun süreli stomal solunum sonucu trakeobronşial epitelde değişiklikler oluşabilmektedir. Bu çalışmada total larinjektomi sonrasında solunum yolu epitelinin uğradığı değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Larinks kanseri nedeni ile en az bir yıl önce total larinjektomi uygulanan 20 olgunun trakeostoma 2 cm altından, trakea orta 1/3 ön duvarından ve karinasından biyopsiler aldılar .Selim Iezyonlar nedeni ile mikrolaringoskopik cerrahi yapılan, sigara içen 5 olgu kontrol grubu olarak alınarak trakea orta 1/3 ön duvarından ve karinadan biyopsiler alındı. Alınan biyopsiler ışık ve elektron mikroskoplarında incelendi.. Uzun sü- reli stomal solunum yapan hasta grubunda 18 olguda (%90) tam, 2 olguda (% 1 0) kısmi skuamöz metaplazi tespit edildi. Ayrıca 16 olguda (%80) subepitelyal alanda kalınlaşma görüldü. Kontrol grubundaki olguların hiçbirisinde skuamöz metaplazi saptanmadı. Sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0.001 ). Bu sonuçlar uzun süreli stomal solunum sonucu trakeobronşial çok sıralı titrek tüylü prizmatik epitelin daha dayanıklı çok katlı yassı epitele dönüştüğünü ve subepitelyal alanda dayanıklılığı artırmaya yönelik kalınlaşma meydana geldiğini göstermektedir. .

A scanning elektron micro. study of the Trach. Muc. Memb. İn Larygectomized Pat. With long term Trach.

Çınar U., Ersoy A., Vural Ç., Turgut S., Oktar H.

A Scanning Electron Microscopy Study of the Tracheobronchial Mucous Membrane in laryngectomized. Patients with long Term Tracheostomy The protective functions missing in the upper airways of Iaryngectomized patients Iead to functional and morphological changes in the Iower respiratory tract. To obtain detailed data from the surface of the tracheobronchial mucosa, a scanning electron microscopic and Iight microscopic studies were performed. Mucosal biopsies were taken from different sites of the tracheobronchial tree in 5 smoking control subjects and 20 patients with tracheostomy after Iaryngectomy which was performed at Ieast 1 year ago. The specimens were obtained from the main carina, the middle third of the trachea and 2 cm beIow the stoma. Squamous metaplasia was observed in 90% laryngectomized patient, a prevalence that was found to be significantly different than in control subjects (p<0.OO1 ). The thickness of basement membrane was observed in 80 % Iaryngectomized patients. These results indicate that patients with Iong term tracheostorrıy have a high prevalence of squamous metaplasia and thickness of the basement membrane in tracheobronchial mucous membrane.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38/3 Syf:141-144

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale